Subarachnoïdale bloeding behandeling

Acute fase

In de acute fase worden patiënten opgenomen op de afdeling neurologie, op de medium care. In een aantal gevallen is opname op de intensive care noodzakelijk.  In de acute fase is het belangrijk om het aneurysma zo snel mogelijk te behandelen, om een recidief bloeding te voorkomen. In de meeste gevallen volgt een endovasculaire behandeling (coiling), waarbij door middel van katherisatie via de lies het aneurysma behandeld wordt. In een enkel geval is dit technisch niet mogelijk. Dan volgt een hersenoperatie door de neurochirurg.

 

Gespecialiseerde zorg

Patiënten met een subarachnoïdale bloeding hebben gespecialiseerde zorg nodig. Dit om de acute gevolgen van een subarachnoïdale bloeding vroeg te kunnen detecteren en behandelen.

Hydrocefalus

Een deel van de patiënten ontwikkelt een hydrocefalus, omdat ze het hersenvocht (liquor) niet goed kunnen afvoeren door de bloeding. Hiervoor moet (tijdelijk) het hersenvocht langs een andere manier worden afgevoerd. Dat kan op verschillende manieren:

  • Lumbaalpunctie (ruggenprik): hierbij wordt met een naald laag in de rug geprikt. Op deze manier kan hersenvocht worden afgenomen.
  • Externe lumbale drain: als een ruggenprik niet voldoende werkt kan een externe lumbale drain worden aangelegd. Deze wordt laag in de rug geprikt. Een katheter blijft achter in de ruimte waar het hersenvocht zich bevindt. Dit zorgt voor een continue afvoer van hersenvocht.
  • Externe ventrikel drain: soms is een ruggenprik of externe lumbale drain niet mogelijk. In dat geval wordt een externe ventrikel drain geplaatst. Deze wordt geplaatst in een van de hersenkamers in de schedel. Op deze manier wordt het hersenvocht ook continue afgevoerd. Een externe drain kan doorgaans na 7-10 dagen weer worden verwijderd.

Secundaire cerebrale ischemie

Een minder vaak voorkomende, maar belangrijk gevolg van een subarachnoïdale bloeding kan zijn secundaire cerebrale ischemie. Dit betekent dat patiënten ten gevolge van de subarachnoïdale bloeding een herseninfarct kunnen ontwikkelen. Om de kans hierop zo klein mogelijk te maken, wordt zo snel mogelijk na de bloeding gestart met een medicijn (nimodipine). Daarnaast krijgen de patiënten een infuus met 3 liter vocht per dag. Deze behandeling wordt gedurende 3 weken voortgezet.