Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Beroerte (CVA)

Behandeling

De volgende behandelingen kunnen mogelijk zijn bij een beroerte.

 • Medicatie

  De arts of gespecialiseerd verpleegkundige kan u verschillende medicijnen voorschrijven voor de behandeling van hartproblemen:

  • Middelen tegen ritmestoornissen zorgen ervoor dat het hartritme weer normaal wordt. 
  • Vaatverwijders zorgen ervoor dat het bloed beter door de vaten naar het hart stroomt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij angina pectoris en hartfalen. Er zijn drie soorten vaatverwijders: nitraten, ACE-remmers en calciumantagonisten.
  • Bloedverdunners zorgen ervoor dat het bloed minder snel stolt. Er zijn twee typen bloedverdunners: antistollingsmiddelen (deels via de trombosedienst) en plaatjesremmers. Artsen schrijven plaatjesremmers voor bij angina pectoris of een hartinfarct en antistollingsmiddelen bij onder andere boezemfibrilleren en een mechanische kunsthartklep.
  • Cholesterolverlagers worden voorgeschreven aan hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de aders. Daarnaast worden deze ook voorgeschreven aan patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld door roken, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en verhoogd cholesterol.
  • Plastabletten hebben effect op de bloeddruk; door het verlies van overtollig vocht met de urine gaat de bloeddruk omlaag. Plastabletten worden onder andere voorgeschreven bij hoge bloeddruk of hartfalen.

  Bovenstaande middelen zijn slechts een kleine greep uit een heel assortiment aan medicatie ten behoeve van hart- en vaatziekten. Uw arts zal tijdens het polikliniekbezoek samen met u bekijken welke medicatie voor u noodzakelijk is.

  Lees meer

 • Trombolyse

  Wat is een trombolyse?

  Dit is een behandeling die vaak bij een beroerte wordt uitgevoerd. Trombolyse moet binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen van een beroerte plaatsvinden. Hoe eerder een patiënt trombolyse krijgt, hoe minder kans op blijvende schade.

  Bij trombolyse krijgt iemand een infuus met medicijnen (alteplase) die het stolsel oplossen dat bij een herseninfarct vastzit in een bloedvat in de hersenen.

   

  Binnen 4,5 uur

  Trombolyse is een behandeling die goede resultaten geeft. Maar helaas is deze niet voor iedereen geschikt. De behandeling moet binnen 4,5 uur na het ontstaan van de eerste uitvalsverschijnselen plaatsvinden. Daarna wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. De kans op herstel wordt steeds kleiner en de kans op complicaties, zoals ernstige bloedingen, groter.

  Daarnaast komt lang niet iedereen in aanmerking voor trombolyse, bijvoorbeeld als de uitval niet zo groot is of bij gebruik van sommige antistollingsmiddelen.

  Lees meer

 • Behandeling beroerte (CVA)

  Patiënteninformatie

  Lees meer in de volgende folders:

  Beroerte

  De behandeling van een beroerte kan onderscheiden worden in drie fasen: de acute fase, de revalidatiefase en behandeling op lange termijn.

  Acute fase

  De eerste fase na een beroerte noemt men de acute fase. In deze fase wordt iemand die een beroerte heeft gehad vaak in het ziekenhuis opgenomen.  Door middel van aanvullend onderzoek zoekt de neuroloog uit wat er precies aan de hand is. Voor de diagnostiek wordt een CT scan en soms een MRI scan gemaakt.

  Soms kan een patiënt met een herseninfarct in aanmerking komen voor behandeling om het stolsel op te lossen met medicijnen. Deze behandeling noemen we “trombolyse”.   Dit kan tot 4.5 uur na het ontstaan van de klachten. De verdere behandeling is gericht op het voorkomen van nieuwe hart en vaatziekten en eventueel behandelen van complicaties. Soms wordt een specifieke oorzaak voor de beroerte gevonden, bijvoorbeeld een ernstige vernauwing van de halsslagaders. In dat geval kan aanvullende behandeling nodig zijn.

  TIA, een voorbode?
  Bij een TIA (Transient ischemic attack) hebben patiënten tijdelijke uitvalsverschijnselen, zoals verlamming van arm en of been, niet meer uit de woorden komen, praten met dubbele tong of uitval van een oog. Ook dan is er sprake van zuurstofgebrek, maar de verschijnselen zijn binnen minuten-uren verdwenen. Desondanks is het belangrijk de huisarts te contacteren, want een TIA kan een voorbode zijn van een beroerte.  De huisarts kan de patiënt aanmelden voor de TIA service.  Er vindt dan op korte termijn aanvullend onderzoek plaats om het risico op een beroerte te verminderen.

  Gespecialiseerde zorg
  Patiënten met  een beroerte worden vaak opgenomen in het ziekenhuis op een Stroke Unit  (stroke = beroerte). Dit is een afdeling gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een beroerte. Echter niet alle patiënten worden na een beroerte opgenomen in een ziekenhuis. Soms kan de behandeling thuis plaatsvinden. De uiteindelijke beslissing  wordt genomen in overleg met de neuroloog of huisarts.

   

   

   

   

   

  Revalidatiefase

  Het meeste herstel na een beroerte vindt plaats in de eerste maanden. Tijdens de ziekenhuisopname start men al met revalideren. Dit kan van patiënt tot patiënt verschillen en heeft onder andere te maken met de ernst van de beroerte. Bij de revalidatie kunnen de volgende therapeuten betrokken worden; fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Daarnaast kan de revalidatiearts om advies gevraagd worden.  Tijdens de ziekenhuisopname wordt besloten of en waar verdere revalidatie plaatsvindt.

  Sommige patiënten gaan na ontslag rechtstreeks naar huis.  Voor veel patiënten is er nabehandeling gewenst. Er wordt dan gebruik gemaakt van gespecialiseerde therapeuten in de eerste lijn. Ook is het mogelijk dat patiënten verwezen worden naar een revalidatieteam van het ziekenhuis  of een revalidatiecentrum (revalidatie dagbehandeling) .

  Een deel van de patiënten wordt overgeplaatst naar een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Vaak is deze overplaatsing een tijdelijke opname; indien de patiënt hersteld kan hij naar verloop van tijd weer naar huis.

  Behandeling op lange termijn

  De behandeling op langere termijn is vooral gericht op het voorkomen van een nieuwe beroerte. Risicofactoren zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol worden behandeld. Daarnaast krijgt de patiënt leefstijladviezen zoals “stoppen met roken, bewegen en afvallen".

   

  Lees meer

Sluit de enquête