Behandeling

De volgende behandelingen kunnen mogelijk zijn bij een beroerte.

 • Medicatie is een belangrijk onderdeel van uw uiteindelijk herstel. Medicatie is altijd op maat. Dit betekent dat iedereen zijn/haar eigen medicijnen krijgt voorgeschreven.  

  Cardioloog Drs. R. Theunissen vertelt welke medicatie er is en waarom je bepaalde medicatie krijgt na een hartaandoening, ingreep en of opname. 

  Hieronder staan nog een aantal medicijnen die een arts of gespecialiseerd verpleegkundige kan  voorschrijven voor de behandeling van hartproblemen:

  • Middelen tegen ritmestoornissen zorgen ervoor dat het hartritme weer normaal wordt. 
  • Vaatverwijders zorgen ervoor dat het bloed beter door de vaten naar het hart stroomt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij angina pectoris en hartfalen. Er zijn drie soorten vaatverwijders: nitraten, ACE-remmers en calciumantagonisten.
  • Bloedverdunners zorgen ervoor dat het bloed minder snel stolt. Er zijn twee typen bloedverdunners: antistollingsmiddelen (deels via de trombosedienst) en plaatjesremmers. Artsen schrijven plaatjesremmers voor bij angina pectoris of een hartinfarct en antistollingsmiddelen bij onder andere boezemfibrilleren en een mechanische kunsthartklep.
  • Cholesterolverlagers worden voorgeschreven aan hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de aders. Daarnaast worden deze ook voorgeschreven aan patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld door roken, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en verhoogd cholesterol.
  • Plastabletten hebben effect op de bloeddruk; door het verlies van overtollig vocht met de urine gaat de bloeddruk omlaag. Plastabletten worden onder andere voorgeschreven bij hoge bloeddruk of hartfalen.

  Bovenstaande middelen zijn slechts een kleine greep uit een heel assortiment aan medicatie ten behoeve van hart- en vaatziekten. Uw arts zal tijdens het polikliniekbezoek samen met u bekijken welke medicatie voor u noodzakelijk is.

  Lees meer

 • Wat is een trombolyse?

  Dit is een behandeling die vaak bij een beroerte wordt uitgevoerd. Trombolyse moet binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen van een beroerte plaatsvinden. Hoe eerder een patiënt trombolyse krijgt, hoe minder kans op blijvende schade.

  Bij trombolyse krijgt iemand een infuus met medicijnen (alteplase) die het stolsel oplossen dat bij een herseninfarct vastzit in een bloedvat in de hersenen.

   

  Binnen 4,5 uur

  Trombolyse is een behandeling die goede resultaten geeft. Maar helaas is deze niet voor iedereen geschikt. De behandeling moet binnen 4,5 uur na het ontstaan van de eerste uitvalsverschijnselen plaatsvinden. Daarna wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. De kans op herstel wordt steeds kleiner en de kans op complicaties, zoals ernstige bloedingen, groter.

  Daarnaast komt lang niet iedereen in aanmerking voor trombolyse, bijvoorbeeld als de uitval niet zo groot is of bij gebruik van sommige antistollingsmiddelen.

  Lees meer

 • CVA of beroerte 

  Wij verwijzen u graag naar de informatie op de website van het Hersen+Zenuw Centrum. 

   

Sluit de enquête