Vaatrisico spreekuur

Patiënteninformatie

Lees meer op het volgende blad: 

Voor wie is het vaatrisico spreekuur?

Het spreekuur is bedoeld voor mensen die een hart- en of vaatziekte hebben die mogelijk verband heeft met één of meer van de volgende risicofactoren:

 • roken
 • hoge bloeddruk ofwel hypertensie
 • verhoogd cholesterolgehalte
 • overgewicht
 • verkeerde eet/drinkgewoonten
 • te weinig lichaamsbeweging
 • suikerziekte ofwel diabetes mellitus
 • erfelijke factoren

Wat doen we?

Het doel van het vaatrisicospreekuur is om de risicofactoren die bij u bekend zijn in kaart te brengen. Daarnaast proberen wij ook de nog niet bekende risicofactoren op te sporen. Zo kunnen wij deze riscofactoren zo nodig behandelen en daardoor het risico op nieuwe hart/vaatziekten beperken. 

 

Gesprek en onderzoeken 

Naast een uitgebreid gesprek zijn de volgende aanvullende onderzoeken nodig: 

 • lichamelijk onderzoek
 • nuchter bloed- en urine onderzoek
 • bloeddrukmeting van 20 minuten (liggend op een bed) 

 

 

Verder verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen. Met al deze gegevens stellen wij een risicoprofiel en behandelplan op. Met een risicoprofiel bedoelen wij een overzicht van alle bij u aanwezige risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De behandeling bestaat uit persoonlijk advies en ondersteuning bij het aanpassen van uw leefstijl zoals:

 • stoppen met roken
 • meer beweging
 • gezonde voeding
 • gewichtsverlies

Als het nodig is schrijven wij medicijnen voor, bespreken wij de medicijnen die u al slikt of passen wij uw huidige medicijnen aan.

 

Voorbereiding

 • Vul de vragenlijst in die u bij uw afsprakenbrief hebt gekregen en stuur deze minimaal één week vóór uw afspraak terug.
 • Laat één week voor uw afspraak nuchter bloed afnemen bij de Centrale Bloedafname/Diagnostisch Centrum niveau 1 route 6. Nuchter wil zeggen dat u de dag vóór het bloedprikken vanaf 23.00 uur niet meer mag eten of drinken. U mag wel uw tanden poetsen en op de gebruikelijke tijd uw medicijnen innemen met een beetje water.
 • Lever bij het Diagnostisch Centrum ook de urinebokaal met de door u verzamelde 24 uurs urine in.

 

De urinebokaal en de aanvraagbriefjes voor het bloedprikken krijgt u via de post thuisgestuurd. De openingstijden van het Diagnostisch Centrum/Centrale Bloedafname zijn op werkdagen van 7:30 uur tot 17:30 uur.

Waar kunt u terecht met vragen over uw afspraak?

Bij vragen neemt u contact op met de locatie waar uw afspraak plaatsvindt, deze vindt u op de afsprakenbrief. 

Polikliniek Hart+Vaat Centrum : 043-3872727 
Brugpoli                                      : 043-3875669