Diastolisch hartfalen

Wat is diastolisch hartfalen? ( HFpEF) 

Diastolisch hartfalen, ook wel HFpEF genoemd, is een vorm van hartfalen waarbij de hartspier zich niet goed genoeg ontspant. Het hart vult zich minder goed met bloed. De organen en weefsels houden dan vocht vast. Ook krijgen de organen en de weefsels te weinig zuurstofrijk bloed om goed te kunnen werken. Hierdoor kunnen er bij u allerlei klachten ontstaan. Van alle patiënten met hartfalen heeft ongeveer 50% diastolisch hartfalen (HFpEF). In Nederland betreft dit ongeveer 70.000 patiënten.

Naar diastolisch hartfalen wordt binnen het MUMC+ bijkomend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het doel van dit onderzoek is om elke patiënt een behandeling te geven die past bij de persoonlijke ziekte-situatie van deze patiënt. Hiervoor brengen we de ziekte-situatie van elke patiënt uitgebreid in kaart met een aantal extra onderzoeken, zoals een hart-echo, bloedonderzoek, een slaaponderzoek, longfunctie onderzoek en een inspanningstest. Ook zullen we een aantal ‘extra’ onderzoeken aanbieden, zoals vaatonderzoek en een hart-scan, welke in onderzoeksverband plaatsvinden, om na te kijken wat deze ziekte veroorzaakt en hoe we deze ziekte in de toekomst beter kunnen behandelen.

Symptomen

Patiënten hebben voornamelijk klachten van kortademigheid bij inspanning. Daarnaast kunnen de volgende klachten optreden:

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid (vooral bij inspanning)
  • Opgezette benen en enkels (het lichaam houdt vocht vast)
  • Onrustig slapen en ’s nachts vaak plassen

We weten dat diastolisch hartfalen vaak samen gaat met ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht.

Oorzaken

De oorzaak van deze aandoening is nog veelal onduidelijk. Onderstaande oorzaken kunnen betrekking hebben op diastolisch hartfalen

Hartfalen is niet te genezen, maar de patiënt kan er wel mee leren leven. Een patiënt krijgt altijd het advies om gezond te leven, soms is een apart dieet nodig met minder vocht en minder zout.