Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.
 • Medicatie

  De arts of gespecialiseerd verpleegkundige kan u verschillende medicijnen voorschrijven voor de behandeling van hartproblemen:

  • Middelen tegen ritmestoornissen zorgen ervoor dat het hartritme weer normaal wordt. 
  • Vaatverwijders zorgen ervoor dat het bloed beter door de vaten naar het hart stroomt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij angina pectoris en hartfalen. Er zijn drie soorten vaatverwijders: nitraten, ACE-remmers en calciumantagonisten.
  • Bloedverdunners zorgen ervoor dat het bloed minder snel stolt. Er zijn twee typen bloedverdunners: antistollingsmiddelen (deels via de trombosedienst) en plaatjesremmers. Artsen schrijven plaatjesremmers voor bij angina pectoris of een hartinfarct en antistollingsmiddelen bij onder andere boezemfibrilleren en een mechanische kunsthartklep.
  • Cholesterolverlagers worden voorgeschreven aan hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de aders. Daarnaast worden deze ook voorgeschreven aan patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld door roken, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en verhoogd cholesterol.
  • Plastabletten hebben effect op de bloeddruk; door het verlies van overtollig vocht met de urine gaat de bloeddruk omlaag. Plastabletten worden onder andere voorgeschreven bij hoge bloeddruk of hartfalen.

  Bovenstaande middelen zijn slechts een kleine greep uit een heel assortiment aan medicatie ten behoeve van hart- en vaatziekten. Uw arts zal tijdens het polikliniekbezoek samen met u bekijken welke medicatie voor u noodzakelijk is.

  Lees meer

 • Pacemaker implantatie

  Patiënteninformatie

  Lees meer in de volgende bladen:

  Wat is een pacemaker?

  Het hart is een holle spier die bestaat uit een linkerhelft en een rechterhelft. Elke helft bestaat weer uit twee delen: bovenaan zit de boezem, onderaan de kamer. Door zich samen te trekken pompt het hart het bloed door het lichaam. In normale toestand gebeurt dat zo’n 60 tot 90 keer per minuut, bij inspanning kan het wel 160 tot 180 keer per minuut zijn. De elektrische prikkel die voor dit pompen nodig is, ontstaat in de sinusknoop, een regelcentrum in de rechterboezem. Pacemaker betekent letterlijk ‘gangmaker’. Een pacemaker is een klein elektronisch apparaatje dat onder de huid wordt geplaatst, bij voorkeur onder het linker sleutelbeen.

  Een pacemaker zorgt ervoor dat het hart in het normale ritme blijft pompen. Wanneer het hartritme te traag is, geeft de pacemaker automatisch een kleine impuls af. Daardoor trekt het hart weer in het juiste ritme samen. Een pacemaker heeft een bewegingssensor waardoor er onderscheid gemaakt wordt tussen een situatie waarin u rustig met iets bezig bent en een situatie waarin u zich juist heel erg inspant. De pacemaker past zijn ritme daarop aan. De pacemaker bevat een chip en een batterij die zes tot acht jaar meegaat. Uit het apparaatje komen elektrodedraden die via de bloedvaten naar het hart lopen. De chip van een pacemaker kan elke moment uitgelezen worden om te zien hoe uw hart zich heeft gedragen. Het uitlezen gebeurt simpelweg door een apparaat tegen uw borst te houden.
   

  De implantatie

  Nadat uw cardioloog u verteld heeft dat u in aanmerking komt voor een pacemaker, wordt een afspraak met u gemaakt voor een gesprek op de polikliniek met een cardioloog die gespecialiseerd is in hartritme en pacemakers. Aansluitend krijgt u een gesprek met de pacemakerverpleegkundige. De cardioloog en de verpleegkundige zullen u uitleg geven over de implantatie, de voorbereiding, de nazorg en het leven met een pacemaker.

   

  Leefregels

  Niets is menselijker dan een terughoudende en zelfs enigszins wantrouwende reactie op iets wat nieuw en onbekend is. Ook onzekerheid is dan niet vreemd. Dat geldt zeker wanneer er een technisch apparaat in uw lichaam wordt geïmplanteerd. Wij geven u graag een aantal nuttige tips over leven met een pacemaker.

   

   

  Lees meer

Sluit de enquête