Mitralisklepinsufficiëntie

Wat is een Mitralisklepinsufficiëntie?

Men spreekt van Mitralisklepinsufficiëntie wanneer de mitraalklep niet volledig sluit, hierdoor stroomt bloed terug in omgekeerde richting. Terwijl de kamer zich samentrekt om het bloed verder het lichaam in te pompen, wordt er dus tegelijkertijd bloed terug de boezem ingepompt. De lekkage van de mitraalklep zorgt ervoor dat de linkerkamer meer bloed moet uitpompen, namelijk het bloed dat het lichaam nodig heeft maar ook het bloed dat de verkeerde kant opgaat. Door deze onnodige, overmatige belasting van het hart wordt de linkerkamer groter en kan de pompfunctie van het hart afnemen. Ook kan de druk in de bloedvaten van de longen hoger worden door de toegenomen druk in de boezem.

Symptomen

 • Kortademigheid, vooral na inspanning of bij het liggen
 • Vermoeidheid en uitputting, met name bij grote inspanning
 • Hoesten
 • Hartkloppingen
 • Overmatig plassen s ‘nachts

Oorzaken

 • Aangeboren
 • Littekens of beschadigingen op de klep door acuut reuma of een bacteriële infectie
 • Vergroot hart ten gevolge van een hartspierziekte
 • Hartinfarct, door de beschadiging van de hartspier kan er een papillairspiertje afscheuren waardoor de klep niet meer volledig wordt tegengehouden en het bloed kan terugstromen. Het papillairspiertje kan ook verplaatst zijn, waardoor deze aan de klep trekt en niet volledig kan sluiten.
 • Verkalking, hierdoor wordt de klep stijf en kan zich niet mooi sluiten
 • Degeneratie (verslijting) waarbij chordae afscheuren