Ulcus cruris veneus: behandeling

Als de oorzaak/diagnose is vastgesteld van een ulcus cruris veneus (open been) volgt de daarbij horende behandeling. De diagnose kan zijn:

Resultaten

De resultaten van de veneuze ulcus cruris behandeling is sterk afhankelijk van de oorzaak.  De enkel-arm-index is een maat om te bepalen of iemand vernauwingen heeft in de slagaders van de benen. Allereerst dient dus de arm-enkel-index bepaald moeten worden teneinde arterieel vaat lijden uit te sluiten. Mocht er sprake zijn van een arteriële insufficiëntie dan dient dit door de vaatchirurg onderzocht en zo nodig behandeld te worden. Een duplex van de oppervlakkige en diepe aderen is ook altijd noodzakelijk. Mocht er sprake zijn van een behandelbare oppervlakkige of diep veneuze afwijking dan dient deze ook behandeld te worden.

Door het behandelen van het onderliggend lijden zal het ook ulcus cruris sneller en beter genezen en is de kans op het terugkomen van een ulcus cruris kleiner. Naast de behandeling van het onderliggend lijden is de lokale wond behandeling en de ambulante compressietherapie essentieel. Wondgenezing kan met dit beleid in zeker 90% van de gevallen bereikt worden en de kans dat een ulcus cruris opnieuw optreedt is afhankelijk van de behandeling van het onderliggend lijden en dat is voor iedere individuele patiënt anders.