Medicatie

Medicatie is een belangrijk onderdeel van uw uiteindelijk herstel. Medicatie is altijd op maat. Dit betekent dat iedereen zijn/haar eigen medicijnen krijgt voorgeschreven. 

Medicatie

Dr. R. Theunissen cardioloog vertelt welke medicatie er is en waarom je bepaalde medicatie krijgt na een hartaandoening, ingreep en of opname. 

 

Terug naar "Hoe zien de verschillende onderdelen van hartrevalidatie er uit?"

Hartrevalidatie medicatie -Ralf Theunissen
Sluit de enquête