Antitrombotica spreekuur

Patienteninformatieblad

 U vindt meer informatie in het volgende patiënteninformatieblad: 

Waarom is dit spreekuur?

Tijdens het spreekuur wordt gekeken of het gebruik van de bloedverdunners / bloedplaatjesremmers op de juiste manier en veilig gebeurd.

Voor wie?

Patiënten die een hartkatheterisatie of PCI/dotterbehandeling hebben gehad EN twee of meer soorten bloedverdunners gebruiken, EN hierbij mogelijk een hoger risico hebben op een bloeding of een trombose. De cardioloog bepaalt aan de hand van een aantal criteria of u in aanmerking komt voor dit spreekuur. 

Wat doen we?

Aan de hand van een vragenlijst en bloedtesten maken wij een inschatting van uw risico op het krijgen van een trombose of een bloeding. Als er een verhoogd risico lijkt te zijn, dan overleggen wij met de cardioloog of de medicatie aangepast moet worden om de risico’s te verkleinen. U komt 2 keer op dit spreekuur en rond 12 maanden volgt nog een telefonische controle. 

Vragenlijst behorende bij het spreekuur antitrombotica

Voordelen voor de patiënt

Het risico van het gebruik van twee of meer bloedverdunners wordt goed in de gaten gehouden. Medicatie wordt aangepast wanneer het risico te hoog lijkt te zijn.