Wat is een Neochord operatie?

Bij een defecte mitraalklep zal er eerst gekeken worden naar de mogelijkheid om deze te repareren. Het voordeel  hiervan is dat u uw eigen hartklep behoud, er dient wel gezegd te worden dat het repareren van de mitraalklep niet altijd lukt. Ons centrum biedt verschillende reparatietechnieken door een zeer ervaren operatieteam.

U kunt ook voor meer informatie kijken bij “hartklepoperatie” en “Mitraalklepoperatie”

Voor het eerst in Nederland worden twee nieuwe technieken ingezet om een lekkende hartklep te herstellen. De zogeheten Neochord-techniek en de Carillon-methode zijn erop gericht om een operatie aan de hartklep uit te voeren zonder de hele borstkas te hoeven openleggen. Dat heeft onder andere als voordeel dat de patiënt veel sneller kan herstellen. Daarnaast komen patiënten die, bijvoorbeeld vanwege hoge leeftijd, niet meer geholpen konden worden nu wel weer in aanmerking voor behandeling. Bij het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ zijn inmiddels de eerste patiënten met de nieuwe technieken behandeld.

In een gezond hart zorgt de zogenoemde mitraalklep voor de verplaatsing van zuurstofrijk bloed van de longen naar het lichaam. De klep bevindt zich tussen de linkerkamer en linkerboezem en pulseert mee met het hartritme. Als er een ‘lekkage’ optreedt en de klep niet meer goed sluit kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Het hart zwelt op, bloed kan niet meer goed worden rondgepompt en er komt vocht achter de longen. Uiteindelijk kan dit leiden tot hartfalen. Zo’n lek kan verschillende oorzaken hebben, zo kan de aanhechting van de hartklep bijvoorbeeld kapot of verslapt zijn.
 

Om de mitraalklep te kunnen herstellen moet normaliter de gehele borstkas worden opgelegd om bij het hart te komen. Tevens moet het hart worden stilgelegd en de bloedsomloop worden omgeleid. Dit kan een zware ingreep zijn voor een patiënt. Met name oudere en verzwakte patiënten kunnen zo’n operatie dan ook niet altijd aan. Daarom wordt voortdurend gezocht naar zogeheten minimaal-invasieve methoden waarbij de schade aan het lichaam tot een minimum beperkt blijft. Eén zo’n techniek is de Neochord procedure, Hiervoor is slechts één kleine incisie nodig.

De operatie

De Neochord-techniek kan worden uitgevoerd als de aanhechting van de hartklep kapot is en daardoor niet meer goed sluit. Via een speciaal hulpmiddel kan de chirurg via een kleine opening aan de linker van de borstkas en dan via de punt van het hart  bij de ‘lekkende’ klep komen. Zonder het hart van de patiënt stil te leggen kan hij vervolgens de aanhechting kunstmatig herstellen. Voor de operatie is wel algehele narcose vereist.

Na de operatie wordt u, overgeplaatst naar de Intensive Care afdeling F3 . Tijdens uw verblijf op deze afdeling krijgt u een intensieve verzorging en bewaking.  Zo gauw als uw conditie het toelaat, meestal de dag erna, zal u overgeplaatst worden naar de Medium Care of de verpleegafdeling. Aangezien het een minder belastende techniek betreft kan het herstel ook vlotter verlopen en kunt u ook sneller weer naar huis.

Complicaties van de Neochord operatie

Aan iedere operatie zijn complicaties verbonden, dit zal uitgebreid met u besproken worden tijdens het gesprek met de hartchirurg.

Mogelijke complicaties zijn:

  • Bloeding: die kunnen zowel tijdens als na de operatie ontstaan in de borstkas of in het hartzakje.  In beide gevallen zal de chirurg kijken wat de oorzaak is van de bloeding en deze behandelen.  
  • Geleidingsstoornissen of ritmestoornissen: Deze kunnen met medicijnen of een tijdelijke pacemaker worden behandeld.
  • Vorming van een bloedstolsel waardoor een beroerte (CVA) of een trombosebeen kan ontstaan.
  • Infecties: dit kan een blaasontsteking, luchtweginfectie of een infectie aan de operatiewond zijn. In het algemeen zijn deze goed te behandelen met medicijnen. In het geval van een wondinfectie kan het noodzakelijk zijn om de wond weer te openen zodat de infectie ontlast kan worden.
  • Klaplong (pneumothorax): indien er onverhelpt een beschadiging van de long is ontstaan tijdens de operatie kan een klaplong ontstaan. Daarom wordt er voor de zekerheid een drain achtergelaten. Echter ook in de dagen nadien kan er nog een klaplong ontstaan waardoor er wederom een drain geplaatst moet worden.

 

Sluit de enquête