Ulcus cruris (open been): wondzorg

Bij wondbehandeling wordt het beleid primair opgesteld vanuit de algemene behandelingsprincipes:

 • zorg voor een vochtig wondmilieu
 • bestrijd overtollig exsudaat (overtollig uitvloed van vocht)
 • een ernstige infectie
 • verwijder necrose (zwart weefsel).

Een vochtig wondmilieu en het bestrijden van overtollig exsudaat draagt bij aan een snellere wondgenezing.

 • Bij natte wonden is het zaak het vocht te absorberen.
 • Bij vochtige wonden het vocht te reguleren.
 • Bij droge wonden is het van belang vocht in de wond te brengen.

Bij een veneus ulcus kunnen meerdere fases (in volgorde van afnemende ernst: necrose (zwart ulcus), debris/beslag (geel ulcus/wond) en granulatie/epithelialisatie (rood ulcus) aanwezig zijn.

Behandelmethode:

Wondzorg wordt volgens het TIME model uitgevoerd:                                                                    

 • Tissue: Dood of ongezond weefsel vertraagt de genezing en is een bron voor infectie, dit weefsel dient te worden verwijderd, dit wordt debridement genoemd.
 • Infection/inflammation: Een infectie of een continue ontsteking waarbij er continu een verhoogd aantal ontstekingsbevorderende stoffen in de wond aanwezig is (proteasen, cytokinen, zuurstofradicalen)/ Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van  anti-infammatie middelen, protease-inhibitie (remmers) Infection (infectie): anti-microbiele middelen, antiseptica, antibiotica.
 • Moisture: Te veel wondvocht in chronische wonden werkt ongunstig op de genezing: De vochtbalans dient hersteld te worden.
 • Edge: Door verstoorde celgroei en een overmatige hoeveelheid eiwitafbrekende enzymen (proteasen) groeien de wondranden onvoldoende aan. Hiervoor dienen de wondranden optimaal  te worden verzorgd : debridement, antiseptica en een juist verband.

Compressie therapie

Nadat er goede wondzorg heeft plaats gevonden dient er adequate ambulante compressie therapie te worden gegeven.