Patiënteninformatie

Lees meer in de volgende bladen:

 

Ontslag naar uw ‘eigen ziekenhuis’

Als het herstel voorspoedig verloopt, worden patiënten die uit een ander ziekenhuis zijn verwezen naar het MUMC overgeplaatst naar het ‘eigen ziekenhuis’. Dit kan vanaf drie dagen na de operatie. Er worden zowel door de arts als de verpleegkundige uitgebreide richtlijnen meegegeven voor uw verdere behandeling. Het vervoer naar het eigen ziekenhuis gebeurt per ambulance. In principe blijft u nog enkele dagen in dit ziekenhuis om nog aan te sterken voordat u naar huis gaat. Ook kan het zijn dat u vanuit uw eigen ziekenhuis wacht op een plaats in een revalidatiekliniek. Soms kan het voorkomen dat overplaatsing naar uw eigen ziekenhuis niet mogelijk is en/of dat uw verder goed hersteld bent om direct naar huis te gaan.

Ontslag naar huis

Wanneer u met ontslag rechtstreeks naar huis gaat wordt een brief voor de huisarts en de cardioloog meegegeven en wordt voor u een poli afspraak gemaakt bij uw eigen cardioloog. De zaalarts bespreekt met u de leefregels. Verder krijgt u recepten mee met de medicijnen die u vanaf het ontslag moet gaan gebruiken. De medicijnen kunt u ophalen bij de apotheek in de centrale hal van het MUMC of bij uw eigen apotheek in de buurt. Voor ontslag heeft u met de fysiotherapeut het traplopen geoefend. Het is dan ook niet nodig om thuis een bed beneden neer te zetten. Gemiddeld is het ontslag naar huis na 5 tot 7 dagen mogelijk.

Ontslag naar een revalidatiekliniek

Wanneer u vanuit het MUMC+ naar een revalidatiekliniek gaat (bijvoorbeeld Adelante in Hoensbroek) moet u zelf vervoer regelen. Er worden zowel door de arts als de verpleegkundige uitgebreide richtlijnen meegegeven voor uw verdere behandeling. De revalidatie in Adelante Hoensbroek kan klinisch en poliklinisch plaatsvinden. Klinische revalidatie houdt in dat u enkele weken in het revalidatiecentrum wordt opgenomen. Dit kan noodzakelijk zijn als u om medische redenen zoals een langdurige opname, een slechte conditie of complicaties na de operatie niet rechtstreeks vanuit het ziekenhuis naar huis kunt. In uitzonderingsgevallen kan klinische revalidatie aangewezen zijn voor als u alleenstaand bent en / of op hoge leeftijd bent. Echter dit is alleen een optie wanneer opvang door familie of kennissen beslist niet mogelijk is. De poliklinische revalidatie houdt in dat u vanuit thuis enkele dagen in de week naar de revalidatiekliniek komt om het revalidatieprogramma te volgen.

Er wordt van u en uw familie verwacht dat u meehelpt bij het zoeken naar mogelijkheden voor opvang na de operatie thuis of bij iemand anders. De verpleegkundige kan u eventueel helpen bij het aanvragen van thuiszorg.

 

Sluit de enquête