Patienteninformatie:

Lees meer in de volgende bladen:

 

Wat zijn spataderen?

Spataderen (ook wel varices genoemd) zijn verwijde aders in de benen. Ze ontstaan doordat de kleppen in de aders niet goed sluiten en er bloed terugstroomt. Ze kunnen pijnlijke benen of kuiten veroorzaken, met name na lang staan. Aders vervoeren bloed naar het hart. In de benen moet het bloed tegen de zwaartekracht in omhoog worden gestuwd. Daarom bevatten de aders kleppen,  deze voorkomen dat het bloed terugstroomt. Als de kleppen niet meer goed sluiten, stroomt er bloed terug in het been. Door de hogere druk rekt de ader uit, waardoor een spatader ontstaat. Spataders kunnen ook ontstaan door veranderingen in de binnenwand van de aders. Dit zijn de zogenaamde primaire spataders. Soms is het een andere aandoening die de spataderen veroorzaakt, zoals trombose. Dan worden het secundaire spataders genoemd.

 

Symptomen

De meest voorkomende klachten zijn:

  • Een moe, loom of zwaar gevoel in de benen
  • Jeuk
  • Tintelingen
  • Rusteloze benen
  • Een gevoel alsof er iets over het been loopt

Als de terugstroom van het bloed vanuit het been naar het hart niet voldoende is (veneuze insufficiëntie) dan kunnen er veranderingen aan het been te zien zijn, zoals:

  • Bruine verkleuring (pigmentatie)
  • Eczeem
  • Zwelling rond de enkels of aan het onderbeen (oedeem)
  • Ontsteking

 

Als spataders te laat herkend of niet behandeld worden, kan er een open been of te wel ulcus cruris ontstaan.

De kans dat je klachten krijgt is groter als je ouder wordt, overgewicht hebt en bij niet functionerende kleppen in de oppervlakkige stamaderen of de diepe aderen.

Oorzaken

Zolang de kleppen in de aderen gezond zijn en goed sluiten, kan het bloed vanuit het been naar het hart stromen. Problemen ontstaan wanneer de aderen wijder worden waardoor de kleppen niet meer goed sluiten. Door de zwaartekracht stroomt het bloed terug, de verkeerde richting op naar het onderbeen en kunnen zich spataderen ontwikkelen. De precieze oorzaak van het wijder worden van aderen is nog niet bekend. Waarschijnlijk zorgen afwijkingen in de aderwand ervoor dat de ader wijder wordt. De ader wordt daardoor minder elastisch (de rek is eruit). Als een ader verwijd is, sluiten de kleppen niet goed meer waardoor deze gaan lekken. Het gevolg is dat het omhoog getransporteerde bloed deels weer terugvloeit naar beneden: dat noemen we reflux. Door het terugvloeien wordt de ader overvol en zet op den duur uit. Hierdoor versterkt het probleem zichzelf. Soms begint het probleem bij de kleppen. Door een aangeboren afwijking (bijvoorbeeld het ontbreken van kleppen) of ziekte (bijvoorbeeld een trombosebeen) kunnen de kleppen niet of niet goed werken.Ook dan kunnen spataderen ontstaan.

Onderzoeken

 

Behandeling

De behandeling van spataders bestaat meestal uit het verwijderen van de niet-werkende ader. Dit kan via verschillende technieken, afhankelijk van de soort ader.

 

Patiënteninformatie:

Voor meer informatie verwijzen wij naar het informatieblad:

Spataderen (Hartstichting)