Cardiomyopathie registry

Binnen het Hart+Vaat Centrum, verzamelen en bewaren wij verschillende gegevens van patiënten ten behoeve van de zorg. Sommige gegevens willen we ook graag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit Maastrichts onderzoek naar hartspierziekten (cardiomyopathie registry) is om uiteindelijk hartspierziekten beter op te kunnen sporen en te kunnen behandelen.  Het is van belang dat zowel personen met als zonder een hartspierziekte meedoen aan dit onderzoek. Voor dit onderzoek hoeft u niet extra naar het ziekenhuis te komen.

Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek is vrijwillig. Om mee te doen is wel schriftelijke toestemming nodig. Om u voorafgaand aan uw poli bezoek reeds te informeren over dit onderzoek vindt u hieronder bij ‘patiënten informatie’ aanvullende informatie.

Indien u nog vragen heeft over het onderzoek naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts tijdens de afspraak op de polikliniek. U mag ook altijd contact opnemen met het onderzoeksteam waarvan de contactgegevens in de bijgevoegde informatie vermeld staan.

Sluit de enquête