De Interact studie

Zorg voor mensen met hartfalen is vrij complex. Dit is het gevolg van de complexiteit van de aandoening en de veelvuldig voorkomende co-morbiditeit (andere aandoeningen). Richtlijnen voorzien zorgprofessionals van informatie om patiënten optimaal te behandelen. Echter, ondanks deze richtlijnen bestaan er nationaal en internationaal grote verschillen in de behandeling en het aanbod van zorg aan mensen met hartfalen.

De INteract studie (Improving kNowledge Transfer to Efficaciously RAise level of Contemporary) onderzoekt de verschillen in drie internationale regio’s namelijk Maastricht-Heuvelland, Aken (D) en Turnhout (B).  

Opzet van de studie

In de diverse regio’s werden patiënten, (hartfalen)verpleegkundigen, huisartsen en cardiologen geïnterviewd. Aan hun werden onder andere vragen voorgelegd aangaande hun rol in de zorg, hoe de zorg georganiseerd is, ervaringen met andere zorgverleners, kennis van en handelen conform de richtlijnen enzovoort.

Aan patiënten werden bovendien enkele vragenlijsten voorgelegd met betrekking tot kennis en zelfzorg met betrekking tot hartfalen. Niet alle deelnemende patiënten werd geïnterviewd, van een ander aantal zijn enkel de medische gegevens en vragenlijsten verzameld.

Doel van de studie

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de organisatie van de zorg, onder andere door  het (diagnostisch en therapeutisch) handelen volgens de richtlijnen in kaart te brengen, evenals de verklaringen voor het eventueel afwijken van deze richtlijnen. Het doel is tevens om hiaten in de zorg zichtbaar te maken, evenals bevorderende en belemmerende factoren van goede zorg. Tot slot zal gekeken worden of er internationale verschillen in de hiaten zijn, en wat de mogelijke invloed is van de diverse zorgsystemen op de zorg in Nederland, België en Duitsland.

Het inzicht in de organisatie van de zorg dient als input om ons te helpen om de dagelijkse zorg rondom mensen met hartfalen verder te verbeteren.

Sluit de enquête