In een deel van de patiënten met onverklaard hartfalen wordt een virus in het hart gevonden. Hierbij gaat mogelijk om hartfalen waarbij een voortdurende ontsteking in het hart, veroorzaakt door aanwezigheid van een virus in het hart, een vermindering van de functie van de hartspier in de hand werkt. Zo is er aangetoond is dat er een relatie is tussen de aanwezigheid van virussen en hartfalen. Bovendien blijkt uit studies dat wanneer het afweersysteem de virussen opruimt er een verbetering is van de hartfunctie. Het blijkt dat in 70% van de patiënten met virale ziekte van de hartspier het Parvovirus B19 aanwezig is. Een aantal jaren geleden zijn wij gestart met een gerandomiseerde studie om te kijken of behandeling tegen dit virus helpt om de functie van het hart te verbeteren en klachten te verminderen. De studie zal binnen 1 á 2 jaar volledig zijn afgerond.

 

Sluit de enquête