De Sense-ly studie

Sinds enkele jaren biedt het HVC/MUMC+ de mogelijkheid om mensen met hartfalen op afstand te volgen door middel van telebegeleiding. Op dit ogenblik wordt voor de duur van 3 maanden, aan 30 patiënten een ander systeem aangeboden, het sense-ly systeem. De inhoud van dit programma is afkomstig van de reeds in gebruik zijnde ‘Mijn Hartfalencoach’ (zie telebegeleiding), echter de ‘interface’ is anders, hetgeen betekent dat het programma helemaal anders gepresenteerd wordt aan de gebruiker.

Het Sense-ly systeem

Bij het sense-ly systeem wordt de patiënt toegesproken door Molly, een virtuele verpleegkundige. Zij vraagt de patiënt hoe het met hem gaat, en instrueert mondeling om het gewicht en bloeddruk te meten met de bijgeleverde digitale weegschaal en bloeddrukmeter. Na de metingen geeft ze de patiënt uitslag over de resultaten en advies over eventueel te nemen acties. Het systeem werkt via een App op de mobiele telefoon of tablet, de weegschaal en bloeddrukmeter zijn verbonden via bluetooth. Het verschil met andere systemen is dat de patiënt hier wordt toegesproken, daar waar andere systemen enkel tekst aanbieden.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit project is om mensen met hartfalen te laten ervaren hoe het is om op deze manier opgevolgd te worden, en hoe ‘Molly’ wordt ervaren, in plaats van enkel tekst aangeboden te krijgen. 

Wat houdt het onderzoek in?

Om de verschillende systemen met elkaar te kunnen vergelijken worden mensen met hartfalen betrokken die op dit ogenblik telebegeleiding gebruiken of het eerder gebruikt hebben, maar ook een aantal die nog nooit telebegeleiding hadden. Mensen krijgen maandelijks via het systeem een aantal vragenlijsten aangeboden om hun ervaringen en tevredenheid met dit systeem te meten. Ook zullen, aan het einde van de drie maanden, een aantal  gebruikers (patiënten en professionals) gevraagd worden naar hun ervaringen. 

Sluit de enquête