De Maastricht Studie is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen.

Deelnemers aan De Maastricht Studie worden aan het begin van de studie en over 5 jaar uitgebreid medisch onderzocht. Centraal staat de vraag waarom de ene persoon wel type 2 diabetes ontwikkelt en de andere niet? De Maastricht Studie zal uiteindelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de Limburgers en de strijd tegen diabetes en hart- en vaatziekten in het algemeen. Mocht u een uitnodiging om deel te nemen aan De Maastricht Studie ontvangen, neemt u de uitdaging dan aan?

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de Maastricht studie.

Sluit de enquête