Veneuze stents: ontslagmedicatie

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

Informatie voor thuis:

Vanwege veneuze problemen (vaatproblemen) is er bij u een stent geplaatst. Het is noodzakelijk om minimaal 6 maanden na de stentplaatsing antistolling te gebruiken om de stent goed open te houden.
Uw arts bepaalt op de polikliniek het moment van stoppen.