• Wat is diep veneuze trombose?

  Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Diep veneuze trombose (DVT) komt voor in de aderen en dan meestal in de benen. Dit wordt dan een trombosebeen genoemd. Net als in het been kan er ook trombose in de arm ontstaan. Dit heet armvenetrombose of kortweg ‘een trombosearm’.

  Diep veneuze trombose komt voor bij ongeveer 2 op de 1000 personen per jaar.

  DVT

  Wat zijn de klachten van diep veneuze trombose?

  Trombose kan verschillende klachten geven. De bekendste klachten van een trombosebeen zijn:

  • Een dik en pijnlijk been
  • Een rood-paarse kleur van het been
  • Een strakgespannen en glanzende huid
  • Een been dat warm aanvoelt

  Belangrijk: niet iedereen krijgt deze klachten! Sommige mensen hebben alleen pijn die op hevige spierpijn lijkt en hebben verder geen klachten. 

  De belangrijkste klachten bij een trombosearm zijn pijn en/of een dikke arm.

  Wat zijn de oorzaken van diep veneuze trombose?

  Trombose ontstaat vaak zonder duidelijke oorzaak. Toch zijn er veel factoren die een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld:

  • Een operatie
  • Een lange tijd bedrust, bv. bij ziekte
  • Een lange reis
  • Kanker
  • Het gebruik van de anticonceptiepil
  • Zwangerschap of kraambed
  • Erfelijkheid 

  Meestal is er een combinatie van erfelijkheid en een andere oorzaak.

  Wat zijn de gevolgen van diep veneuze trombose?

  • Er is een kans dat het stolsel los raakt. Dit stolsel kan via het bloed in je longen terechtkomen. Dat heet een longembolie. Een longembolie kan de volgende klachten geven: kortademig zijn, pijn bij zuchten en hoesten
  • Een bloeding: bijvoorbeeld rode urine, een bloedneus of bloed bij de ontlasting
  • Overgevoeligheid: jeuk of huiduitslag
  • De klachten van je been worden erger tijdens de behandeling

  Na trombose in het been kan een blijvende ziekte ontstaan. Het gaat om het Post-Trombotisch Syndroom (PTS). 

  Wat is het Post-Trombotisch Syndroom (PTS)?

  Bij PTS wordt vooral de afvloed van het bloed belemmerd door de vernauwde, verlittekende aderen. Hierdoor kan het bloed niet goed terug stromen naar het hart. Daarnaast kunnen de kleppen in de aderen kapot zijn gegaan. Dit veroorzaakt ook een slechtere terugstroom van het bloed uit het been. Door deze slechte terugstroom hoopt bloed en vocht zich op in het been, wat de PTS klachten veroorzaakt.

  Bij 20 tot 50% van de personen met diep veneuze trombose zal een PTS ontstaan. In 5-10% zelfs een ernstige vorm.

   

  Lees meer

 • Patiënteninformatie

  Lees meer in de volgende bladen:

  Wat is het May-Thurner syndroom?

  Dit is een zeldzame aandoening die vooral voorkomt bij vrouwen tussen de 30 en de 50 jaar. Het syndroom wordt ook wel iliacaspoor of bekkenspoor genoemd en is een veneus compressiesyndroom. Bij een veneus compressiesyndroom wordt een ader geheel of gedeeltelijk dichtgedrukt. Bij het May-Thurner syndroom ligt de linker bekkenader ingeklemd tussen de rechterbekkenslagader en de wervelkolom. Door de vernauwing neemt de druk in het been toe, hierdoor ontstaat vochtophoping in het linkerbeen (oedeem) en heftige pijn en een gespannen gevoel tijdens het lopen (veneuze claudicatio). De afwijking verhoogt de kans op veneuze trombose.

   

   

  Symptomen

  • Pijn in de benen in rust
  • Pijn bij het lopen
  • Zware benen
  • Spataders
  • Vocht vasthouden
  • Beschadigingen van de huid bij de enkel
    

  Oorzaken

  De oorzaak van het May- Thurner syndroom is een vernauwing van de bekkenader waardoor de uitstroom van het bloed uit uw been belemmerd wordt. Meestal zit deze vernauwing in uw linker bekkenader. De vernauwing ontstaat doordat één van de slagaders in het bekken te dicht op het bekkenader ligt. Hierdoor wordt de bekkenader samengedrukt tussen de slagader en de achterliggende ruggenwervels. Het bloed uit het been kan hierdoor minder goed wegstromen en de druk in de aders van het been loopt op. Om de vernauwing in de ader te behandelen krijgt u een dotter en stent behandeling

   

  Onderzoeken

  Behandeling

  Conservatief

  • Mobilisatie; Als uw afvloed van het bloed uit het been beperkt is door een May Thurner syndroom dan is het verstandig om zo veel mogelijk te lopen. Hierdoor gaat er meer bloed het been in en moet de capaciteit om het bloed af te voeren uit het been weer toenemen. Door deze training ontwikkelt u meer omwegen rond de vernauwing in de ader.
  • Leefregels: Er zijn geen bijzondere leefregels die de klachten veroorzaakt door het May-Thurner syndroom beïnvloeden. Wel is het van belang om bij ernstig over gewicht zoveel mogelijk af te vallen. Daarnaast zijn natuurlijk de algemene gezonde leefregels van kracht.
  • Compressietherapie / steunkousen

  Invasief

  Resultaten

  Als u een stent krijgt voor het May-Thurner syndroom dan is de kans dat die stent goed functioneert en open blijft nagenoeg 100%. Wel kan het zo zijn dat ondanks een goed functionerende stent de klachten niet zijn verdwenen. Dit komt in ongeveer 20% van de patiënten voor. Dit heeft te maken met het feit dat de oorzaak van uw klachten niet veroorzaakt zijn door deze aderafwijking maar door iets anders. Wij proberen middels nieuwe onderzoekstechnieken voor de behandeling deze kans zo klein mogelijk te maken. Om deze resultaten te bereiken moet u zes maanden bloedverdunning tabletten gebruiken. Tot slot is het bij ongeveer 5 % van de patiënten noodzakelijk nogmaals een stent te plaatsen. Dit komt doordat de eerste stent dan niet op de ideale plaats is gepositioneerd.

   

  Lees meer

 • Wat is Trombose?

  Trombose is een aandoening waarbij er bloedstolsels ontstaan in de bloedvaten. Een bloedstolsel kan een bloedvat geheel of gedeeltelijk afsluiten. Het kan levensbedreigend zijn als er een bloedstolsel terecht komt in de longen.

  Een ander woord voor bloedstolsel is ‘trombus'. Vandaar dat deze aandoening ‘trombose’ heet. Trombose ontstaat meestal in een ader. Een ader is een bloedvat dat bloed naar het hart toe voert. Een ander woord voor ader is vene, vandaar dat deze vorm van trombose veneuze trombose heet. Als mensen het over trombose hebben, bedoelen ze meestal veneuze trombose. Een bloedstolsel kan ontstaan in een ader die vlak onder de huid ligt, maar ook in een ader die dieper gelegen is. In dit laatste geval is er sprake van diep veneuze trombose (DVT). Als het bloedstolsel loskomt van de ader spreken we over een embolie

  Sluit een bloedstolsel een slagader af, dan is er sprake van arteriële trombose. Gevolgen zijn o.a. een hartinfarct of herseninfarct. Het kan ook aanleiding geven tot de chronische aandoening PAV (perifeer arterieel vaatlijden).

  DVT

  Oorzaken

  Trombose ontstaat als het systeem van stolling en antistolling uit balans is. In ons bloed zitten stoffen die zorgen voor stolling: als we een wondje hebben maakt het lichaam snel een stolsel aan zodat het bloeden stopt. Op dat moment stopt ook de stolling en wordt een overtollig stolsel weer afgebroken. Zo blijft het systeem van stolling en antistolling in evenwicht. Bij trombose gaat het mis in dit systeem: het bloed stolt terwijl er geen wond is of het blijft stollen ook als de wond al dicht is. Er zijn drie factoren die daarbij een rol spelen: de toestand van de vaatwand, de toestand van de bloedstroom en de samenstelling van het bloed. Deze drie factoren worden de Trias van Virchow genoemd. 

  Als een van deze drie factoren verandert, neemt het risico op bloedstolsels toe:

  1. De wand van een bloedvat is aangetast, bijvoorbeeld door een operatie of bij aderverkalking, dan kan makkelijk een stolsel ontstaan aan de vaatwand.
  2. Het bloed langzamer stroomt door lang stilzitten of liggen bijvoorbeeld na een operatie of bij ziekte, is de kans groter dat er een stolsel ontstaat.
  3. De samenstelling van bloed verandert, door bijvoorbeeld zwangerschap of ziekte, dan kan eerder een stolsel ontstaan.

  ©Trombosestichting

  Lees meer

Sluit de enquête