• Wat is een AV-Blok?

  Een AV-blok is een afkorting voor een zogenoemd atrioventriculair blok. Dit is een hartritmestoornis die redelijk vaak voorkomt. Bij een AV-blok gaat er iets mis in de AV-knoop van uw hart. De AV-knoop (atrioventriculaire knoop) houdt de prikkels van het hart even vast en verspreidt die prikkels daarna over de hartkamers. Bij een AV-blok houdt de AV-knoop de elektrische prikkel langer vast dan normaal. Het hartritme wordt daardoor vertraagd. 

  Er bestaan drie varianten van een AV-blok:

  • Bij een eerstegraads AV-blok geeft de AV-knoop de prikkel te traag door aan de hartkamers.
  • Bij een tweedegraads AV-blok wordt de prikkel willekeurig doorgegeven.
  • Bij een derdegraads AV-blok geeft de AV-knoop de prikkel helemaal niet door.

  Symptomen

   De klachten die voorkomen bij een AV-blok zijn afhankelijk van de ernst van het blok:

  • Eerstegraads AV-blok: zelden klachten
  • Tweedegraads AV-blok: vaak hebben mensen geen klachten, soms hebben ze last van duizeligheid en de neiging tot flauwvallen.
  • Tweedegraads AV-blok: sommige mensen hebben geen klachten, anderen zijn duizelig en hebben een neiging tot flauwvallen. Bij een ernstige vorm zijn patiënten soms snel moe en hebben last van pijn op de borst bij inspanning.
  • Derdegraads: extreme moeheid, duizeligheid, kortademigheid, pijn op de borst, trage hartslag en (neiging tot) flauwvallen.

  Flauwvallen als gevolg van een derdegraads AV-blok wordt ook wel een Adams-Stokes syndroom genoemd.

  Oorzaken

  Lees meer

 • Wat is boezemfibrilleren?

  Boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren genoemd, is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij boezemfibrilleren heeft uw hart een onregelmatige hartslag die veel te hoog is. Meestal voelt u dit wel, maar het hoeft niet. Bij een normaal hartritme ontstaat een elektrische prikkel in de sinusknoop. Deze prikkel verspreidt zich daarna over de boezems. Bij boezemfibrilleren of atriumfibrilleren ontstaan de elektrische prikkels niet op één plek, maar op diverse plaatsen. Deze prikkels bewegen snel en kriskras door elkaar en er ontstaat een onregelmatige hartslag. Boezemfibrilleren is niet levensbedreigend, maar moet wel behandeld worden om schade aan het hart te voorkomen. Boezemfibrilleren wordt ook wel atriumfibrilleren genoemd en betekent dat de boezems niet goed werken en de kamers zich onregelmatig samentrekken. 

   

  Wat merk je van boezemfibrilleren?

  • Een onregelmatige hartslag (fladderen)
  • Hartbonken
  • Transpireren
  • Duizeligheid, een naar gevoel op de borst, vermoeidheid en kortademigheid).

  Wanneer kan boezemfibrilleren ontstaan?

  • hoge bloeddruk (hypertensie) of suiker ziekte (diabetes mellitus) 
  • een acuut of oud hartinfarct 
  • hartfalen 
  • een lekkende en/of vernauwde hartklep
  • cardiomyopathie (hartspierziekte) 
  • aangeboren hartziekten
  • een te snel werkende schildklier
  • een ontsteking, zoals een longontsteking

  Andere factoren die boezemfibrilleren kunnen uitlokken zijn: 

  • een hartoperatie
  • koorts, bijvoorbeeld bij een longontsteking
  • bloedarmoede
  • (na) zware inspanning
  • psychische stress

  Welke onderzoeken worden er gedaan?

   

   

   

   Welke behandelingen zijn er mogelijk? 

  Als eerste onderzoekt de cardioloog wat de oorzaak is. Vervolgens zijn onderstaande behandelingen mogelijk:

  Hoe verder na een hartaandoening?

  Het Hart+Vaat Centrum/Maastricht biedt patiënten een hartrevalidatieprogramma aan.

  Hartrevalidatie ondersteunt u het bij het herstellen van en omgaan met een hartziekte. Daarnaast kan het hartrevalidatieprogramma u helpen een antwoord te geven op vragen die u hebt over bijvoorbeeld uw leefpatroon, seksualiteit, stoppen met roken, werkhervatting of WAO. Het blijkt dat patiënten, die aan een hartrevalidatieprogramma hebben deelgenomen zich sneller beter voelen, beter lichamelijk/psychisch en sociaal functioneren, een betere leefstijl hebben en sneller weer aan het werk gaan. 

   

   

   

  Lees meer

 • Wat is het Sick Sinus Syndroom?

  Bij de hartritmestoornis Sick Sinus Syndroom werkt de sinusknoop niet goed. De sinusknoop regelt de snelheid waarmee het hart klopt. De sinusknoop is een groepje cellen in de rechterboezem en is de natuurlijke pacemaker van het hart. Als deze sinusknoop niet goed werkt, heeft het hart het ene moment een te snelle hartslag en het andere moment een te trage hartslag.

  Symptomen

  Bij het Sick Sinus Syndroom heeft de patiënt vaak een te trage hartslag, of afwisselend een te snelle en een te trage hartslag. Op de overgang tussen de verschillende hartritmes kan de patiënt zich onwel voelen of meer zweten. Bij inspanning versnelt de hartslag vaak onvoldoende, zodat de patiënt klachten krijgt.

  Klachten bij een te snelle hartslag:

  • Hartbonzen of -jagen
  • Hartkloppingen
  • Opvliegers
  • Snelle pols

  Klachten bij een te langzame hartslag:

  • Onprettig gevoel
  • Duizeligheid
  • Neiging tot wegraken
  • Pijn op de borst

  Oorzaken

  Een sinusknoop kan ontregeld raken door ouderdom of door de werking van bepaalde medicijnen. Soms is de oorzaak onbekend.

  Lees meer

Sluit de enquête