Atrium-septumdefect (ASD)

Wat is een atrium-septumdefect (ASD)

ASD is een aangeboren hartafwijking. Iedereen heeft voor de geboorte een opening tussen de beide hartboezems. De functie van de opening dient ervoor om bloed van de rechterkant naar de linkerkant van het hart te laten stromen, zolang de longen nog niet functioneren. Voor deze opening zit een klepje, het tussenschot. Dit klepje sluit en groeit vast zodra de druk in de linkerboezem toeneemt. Als dit klepje te klein is, blijft er een opening bestaan (een defect) in het boezemtussenschot (atrium-septum). Tussenschot = septum, boezem = atrium.

Dan kan er nog steeds bloed van de linker- naar de rechterboezem stromen. Hierdoor kan de rechterhartkamer overbelast raken. Dit kan leiden tot een vorm van hartfalen. Ook bestaat er een risico dat bloedstolseltjes naar de linkerzijde van het hartstromen en zo hersenbeschadiging veroorzaken.

Symptomen

  • Kortademigheid en vermoeidheid 
  • Verminderd inspanningsvermogen 
  • Hartritmestoornissen 
  • Hartkloppingen 
  • Chronische luchtweginfecties

De behandeling van een atrium-septum defect bestaat uit een ingreep waarbij de opening tussen de hartboezems wordt gesloten met een soort parapluutje. Als de ASD niet verholpen wordt kan dit uitgroeien tot een PFO.

Oorzaken

Aangeboren, niet erfelijk