Wat is een AV-Blok?

Een AV-blok is een afkorting voor een zogenoemd atrioventriculair blok. Dit is een hartritmestoornis die redelijk vaak voorkomt. Bij een AV-blok gaat er iets mis in de AV-knoop van uw hart. De AV-knoop (atrioventriculaire knoop) houdt de prikkels van het hart even vast en verspreidt die prikkels daarna over de hartkamers. Bij een AV-blok houdt de AV-knoop de elektrische prikkel langer vast dan normaal. Het hartritme wordt daardoor vertraagd. 

Er bestaan drie varianten van een AV-blok:

  • Bij een eerstegraads AV-blok geeft de AV-knoop de prikkel te traag door aan de hartkamers.
  • Bij een tweedegraads AV-blok wordt de prikkel willekeurig doorgegeven.
  • Bij een derdegraads AV-blok geeft de AV-knoop de prikkel helemaal niet door.

Symptomen

 De klachten die voorkomen bij een AV-blok zijn afhankelijk van de ernst van het blok:

  • Eerstegraads AV-blok: zelden klachten
  • Tweedegraads AV-blok: vaak hebben mensen geen klachten, soms hebben ze last van duizeligheid en de neiging tot flauwvallen.
  • Tweedegraads AV-blok: sommige mensen hebben geen klachten, anderen zijn duizelig en hebben een neiging tot flauwvallen. Bij een ernstige vorm zijn patiënten soms snel moe en hebben last van pijn op de borst bij inspanning.
  • Derdegraads: extreme moeheid, duizeligheid, kortademigheid, pijn op de borst, trage hartslag en (neiging tot) flauwvallen.

Flauwvallen als gevolg van een derdegraads AV-blok wordt ook wel een Adams-Stokes syndroom genoemd.

Oorzaken