• Door middel van een ballondilatatie kan een vernauwing van een van de hartkleppen (of kransslagaders) van het hart worden verwijd en dus verholpen. Door de betreffende klep te verwijden met de ballon, ontstaat er weer een reguliere bloedstroom. Vernauwing van de hartkleppen is te herkennen aan klachten als benauwdheidsklachten bij (lichte) inspanning. 

  Er zijn drie fases te herkennen binnen deze behandeling.

  Voor de behandeling

  U moet volledig nuchter zijn en kunt uw reguliere medicijnen innemen zoals gewend. Voor diabetespatiënten kan een aanpassing zijn in medijcijniname. Met uw arts wordt besproken welke medicatie u wel en/of niet mag innemen voor de dag van het onderzoek. U wordt voor een ballonditatie één tot twee dagen opgenomen in het ziekenhuis. 

  Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals de antistollingsmiddelen Marcoumar en Acenocoumarol, moet u de trombosedienst op de hoogte stellen van uw opname in het ziekenhuis.

  Ballondilatatie is een behandeling welke plaats vindt door middel van röntgenstraling. Wanneer u zwanger bent, is deze behandeling dan ook niet geschikt. 

  Tijdens de behandeling

  Vanuit de lies wordt (na een lokale verdoving) de liesslagader aangeprikt. Hierdoor kan een buisje binnentreden, welke een slangetje met een daarop ingevouwen ballon bevat. Deze wordt naar het hart gevoerd, waarmee de behandeling kan worden uitgevoerd. Voor absolute zekerheid zal er in enkele gevallen ook via een tweede buisje in de ader een tijdelijke pacemaker draad in het hart worden gelegd. De ballon komt uiteindelijk ter hoogte van de klep. Door deze op te blazen, wordt de vernauwde hartklep verwijd en dus verholpen. Met een echo wordt uiteindelijk gecontroleerd of de vernauwing succesvol is verlopen.

  Na het verwijderen van het buisje uit de slagader wordt het bloedvat dichtgedrukt. Hierbij wordt drukverband aangebracht. Dit verband moet een aantal uur te blijven zitten, om te zorgen dat het bloedvat goed kan genezen. U dient deze tijd op uw rug te blijven liggen. 

  Er blijft met deze behandeling een geringe vernauwing aanwezig, echter de klachten zullen in ieder geval tijdelijk verholpen zijn.

  Na de behandeling

  Het is noodzakelijk dat het bloedvat goed genoeg is hersteld bij verlaten van het ziekenhuis. Om dit proces thuis nog te bevorderen, is het belangrijk het been zo min mogelijk te belasten. Dit betekent dat u niet mag sporten, niet zwaar mag tillen en een aantal dagen niet kunt autorijden. 

  Aangezien er via een bloedvat katheters naar het hart worden opgevoerd, is het belangrijkste risico het ontstaan van bloedingen. Vaak blijven deze beperkt tot een blauwe plek op de plaats van het aanprikken. Het risico is aanwezig dat er ook een lekkage van de klep ontstaat door de dilatatie. Dit risico moet worden uitgeslagen vóór ontslag uit het ziekenhuis, door middel van een uitgevoerde echo. 

   

   

  Lees meer

 • De arts of gespecialiseerd verpleegkundige kan u verschillende medicijnen voorschrijven voor de behandeling van hartproblemen:

  • Middelen tegen ritmestoornissen zorgen ervoor dat het hartritme weer normaal wordt. 
  • Vaatverwijders zorgen ervoor dat het bloed beter door de vaten naar het hart stroomt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij angina pectoris en hartfalen. Er zijn drie soorten vaatverwijders: nitraten, ACE-remmers en calciumantagonisten.
  • Bloedverdunners zorgen ervoor dat het bloed minder snel stolt. Er zijn twee typen bloedverdunners: antistollingsmiddelen (deels via de trombosedienst) en plaatjesremmers. Artsen schrijven plaatjesremmers voor bij angina pectoris of een hartinfarct en antistollingsmiddelen bij onder andere boezemfibrilleren en een mechanische kunsthartklep.
  • Cholesterolverlagers worden voorgeschreven aan hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de aders. Daarnaast worden deze ook voorgeschreven aan patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld door roken, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en verhoogd cholesterol.
  • Plastabletten hebben effect op de bloeddruk; door het verlies van overtollig vocht met de urine gaat de bloeddruk omlaag. Plastabletten worden onder andere voorgeschreven bij hoge bloeddruk of hartfalen.

  Bovenstaande middelen zijn slechts een kleine greep uit een heel assortiment aan medicatie ten behoeve van hart- en vaatziekten. Uw arts zal tijdens het polikliniekbezoek samen met u bekijken welke medicatie voor u noodzakelijk is.

  Lees meer

Sluit de enquête