Cardiale resynchronisatie therapie (CRT) implantatie

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

Onderdeel van de CRT is een pacemaker; een apparaat dat het hart stimuleert en er voor zorgt dat de kamers van het hart gelijktijdig samentrekken waardoor er een grotere hoeveelheid bloed het lichaam wordt ingepompt.