Omgaan met stress, angst, paniek en of somberheid (PEP balans)

De Psycho Educatieve Preventiemodule, afgekort PEP balans is een cursus waarin u tips en trucs krijgt om te leren omgaan met psychosociale risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals stress en perfectionisme), maar ook met emotionele reacties die u kunt hebben (bijvoorbeeld angst, onzekerheid of somberheid).

Informatiefilm PEP balans

Henriëtte Knols vertelt u wanneer u kunt meedoen, hoe u kunt meedoen en waarom meedoen aan de Psycho Educatieve Preventie (PEP balans) module belangrijk kan zijn voor u. 

Terug naar "Hoe zien de verschillende onderdelen van hartrevalidatie er uit?"

PEP balans - Henriette Knols
Patiënteninformatie

In onderstaande bladen vindt u alle informatie over de Psycho Educatieve Preventiemodule/PEP balans en de verschillende onderdelen. 

 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen neem dan contact met ons op.

Hartrevalidatieverpleegkundigen
E: hvc.hartrevalidatie@mumc.nl
(Let op: vermeld altijd uw naam, voorletters en geboortedatum

Sluit de enquête