Wat is kamertachycardie?

Kamertachycardie is een te snel ritme van de kamers van het hart. Bij kamertachycardie ligt de versnelde hartslag dan tussen de 100 en 240 slagen per minuut. Een normaal ritme bij een volwassen persoon is tussen de 60 en 70 slagen per minuut. Een versnelde hartslag van 100 tot 130 slagen per minuut noemen we ook wel een langzame kamertachycardie. Kamertachycardie kan overgaan in kamerfibrilleren.

Symptomen

  • Hartkloppingen of hartbonzen
  • Hartoverslagen
  • Zweten
  • Een onaangenaam gevoel en/of misselijkheid
  • Duizeligheid
  • Bewustzijnsverlies

Oorzaken