Bij een defecte mitraalklep zal er eerst gekeken worden naar de mogelijkheid om deze te repareren. Het voordeel  hiervan is dat u uw eigen hartklep behoudt, er dient wel gezegd te worden dat het repareren van de mitraalklep niet altijd lukt. Ons centrum biedt verschillende reparatietechnieken door een zeer ervaren operatieteam.

U kunt ook voor meer informatie kijken bij “hartklepoperatie” en “Mitraalklepoperatie

Wat is een Neochord procedure?

Voor het eerst in Nederland worden twee nieuwe technieken ingezet om een lekkende hartklep te herstellen. De zogeheten Neochord-techniek en de Carillon-methode zijn erop gericht om een operatie aan de hartklep uit te voeren zonder de hele borstkas te hoeven openleggen. Dat heeft onder andere als voordeel dat de patiënt veel sneller kan herstellen. Daarnaast komen patiënten die, bijvoorbeeld vanwege hoge leeftijd, niet meer geholpen konden worden nu wel weer in aanmerking voor behandeling. Bij het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ zijn inmiddels de eerste patiënten met de nieuwe technieken behandeld.

In een gezond hart zorgt de zogenoemde mitraalklep voor de verplaatsing van zuurstofrijk bloed van de longen naar het lichaam. De klep bevindt zich tussen de linkerkamer en linkerboezem en pulseert mee met het hartritme. Als er een ‘lekkage’ optreedt en de klep niet meer goed sluit kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Het hart zwelt op, bloed kan niet meer goed worden rondgepompt en er komt vocht achter de longen. Uiteindelijk kan dit leiden tot hartfalen. Zo’n lek kan verschillende oorzaken hebben, zo kan de aanhechting van de hartklep bijvoorbeeld kapot of verslapt zijn.
 

Om de mitraalklep te kunnen herstellen moet normaliter de gehele borstkas worden opgelegd om bij het hart te komen. Tevens moet het hart worden stilgelegd en de bloedsomloop worden omgeleid. Dit kan een zware ingreep zijn voor een patiënt. Met name oudere en verzwakte patiënten kunnen zo’n operatie dan ook niet altijd aan. Daarom wordt voortdurend gezocht naar zogeheten minimaal-invasieve methoden waarbij de schade aan het lichaam tot een minimum beperkt blijft. Eén zo’n techniek is de Neochord procedure, Hiervoor is slechts één kleine incisie nodig.