Pelvic Congestion Syndroom

Wat is een Pelvic Congestion Syndroom?

Een Pelvic Congestive Syndrome (PCS) ontstaat ten gevolge van spataderen in de buik, die ontstaan zijn door een verhoogde druk in de aderen. Deze verhoogde druk kan één of meerdere oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is het terugzakken van bloed in een ader van de eierstokken of de teelballen. Normaal houden de klepjes in de aderen het terugzakken van bloed tegen, soms kunnen deze klepjes echter beschadigd zijn. Andere oorzaken voor de verhoogde aderdruk zijn een vernauwing in de bekkenader, zoals bij een May-Thurner syndroom, die zorgt voor de bloeduitstroom van het been of een vernauwing in de linker nier ader, een zogenaamde Nutcracker.

 

Symptomen

Mensen met het PCS syndroom hebben vaak last van

  • pijn in de buik
  • bekkenbodem
  • pijn bij het plassen
  • pijn tijdens of meestal na het vrijen
  • spataderen op of rond de geslachtsdelen of anus en aambeien (zie onderstaande tekening)

 

Vaak komen deze klachten voor bij vrouwen en hangen samen met de menstruatiecyclus of doorgemaakte zwangerschap. Echter kunnen deze klachten ook voorkomen bij mannen, soms zijn er dan opgezette vaten voelbaar in het scrotum. Tot slot kan het ook spataderen op de benen veroorzaken. Deze zijn dan meestal aan de binnen- en achterzijde van de bovenbenen gelokaliseerd. 

Oorzaken

De meest voorkomend oorzaak is het terugzakken van bloed in een ader van de eierstokken of de teelballen. Normaal houden de klepjes in de aderen het terugzakken van bloed tegen, soms kunnen deze klepjes echter beschadigd zijn. Andere oorzaken voor de verhoogde ader druk zijn een vernauwing in de bekkenader, zoals bij een May-Thurner syndroom, die zorgt voor de bloeduitstroom van het been of een vernauwing in de linker nier ader, een zogenaamde Nutcracker

Onderzoeken

  • Duplex: Middels de duplex kunnen de aderen die het bloed van de baarmoeder afvoeren of bij mannen van de teelballen. Hier kan men zien of het bloed normaal richting het hart stroomt, hetgeen normaal is of dat het omgekeerd van boven naar beneden in het bekken stroomt, hetgeen niet normaal is. Ook kan de diameter van de ader gemeten worden en als die groter dan 6 mm is dan is dat afwijkend. Ook kan een vernauwing in de linker nier ader gezien worden (Nutcracker) of een vernauwing in de bekkenader (May-Thurner syndroom).
  • Vaginale duplex: Hierbij wordt met een duplex transducer in de vagina gekeken naar de doorbloeding rond de baarmoeder. De spataderen rond de baarmoeder kunnen dan in beeld worden gebracht en kan er een indruk verkregen worden over de uitgebreidheid en de links/rechts verdeling.
  • Magnectic Resonance Venogram (MRV)
  • Flebografie: Als er afwijkingen gevonden worden, kunnen deze vaak direct behandeld worden.

 

Behandeling

De behandeling bestaat uit het uitschakelen van de ader als aangetoond is dat het bloed abnormaal van boven naar beneden stroomt, door niet meer functionerende klepjes, zonder dat er een vernauwing is gevonden. De behandeling is dan het dichtmaken van de ader met behulp van metalen veertjes met draadjes eraan. Deze veroorzaken een verstopping van de ader en daarmee is het terugstromen door de ader van boven naar beneden behandeld. Soms wordt deze gecombineerd met het scleroseren van de bloedvaten. Hierbij wordt er een vloeistof in de ader gespoten die de wand van de ader beschadigd en er ook voor moet zorgen dan het bloedvat dicht gaat.  Als er een MTS gevonden wordt als oorzaak voor de spataderen in de buik dan kan deze behandeld worden door de vernauwing te dotteren en te stenten (MTS). Als een vernauwing in de nier ader als oorzaak gevonden wordt dan kan deze vernauwing gedotterd worden en gestent (Nutcracker).  Als er een stent geplaatst is moet minimaal 3-6 maanden antistollingsmedicatie gebruikt worden. De dag na de ingreep wordt met een controle echo gekeken of de stent goed doorgankelijk is.

Resultaten

De behandelingen worden nagenoeg in alle gevallen technisch succesvol uitgevoerd, dat wil zeggen de bloedvaten die dichtgemaakt moesten worden zijn dicht en de vernauwingen die gedotterd en gestent worden blijven fraai open. Maar dat is helaas geen garantie voor het verdwijnen dan wel verminderen van de klachten. Normaal ervaart ongeveer 70 % van de patiënten een duidelijke verbetering, waarvan ongeveer een derde na jaren weer klachten krijgt omdat er toch weer nieuwe spataderen in de buik zijn ontstaan. Bij 30 % van de patiënten blijven de klachten ondanks een geslaagde behandeling bestaan hetgeen veroorzaakt wordt door het feit dat de klachten dus niet door de spataderen in de buik werden veroorzaakt. Het is altijd erg belangrijk deze kans met de patiënten te bespreken. Andere oorzaken dienen dan uitgesloten te worden. Meestal is dan het oordeel van een gynaecoloog, Maag Darm Lever (MDL)  arts of Neuroloog nodig.