Veneuze chirurgie spreekuur

Patiënteninformatie

Lees meer op het volgende blad: 

Voor wie is het veneuze chirurgie spreekuur?

Het spreekuur is voor mensen die een probleem hebben met de aderen in het been.

Wat doen we?

Er vinden op de polikliniek een aantal gesprekken en onderzoeken plaats, in principe kan dit op 1 dag. Aan het eind van de dag is een (voorlopige) diagnose gesteld en bespreekt de arts het behandelplan met u. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende onderzoeken. Afhankelijk van uw klachten doorloopt u een aantal van deze onderzoeken. Tijdens uw bezoek bepaalt de arts de volgorde van de onderzoeken. Alle gesprekken en onderzoeken vinden plaats in het Hart+Vaat Centrum. U vindt het Hart+Vaat Centrum op niveau 1 van het ziekenhuis, volg daarvoor route 5. Het maken van de MRV (Magnetic Resonance Venogram) is het enige onderzoek dat plaatsvindt op de afdeling Radiologie en van tevoren al vast staat. Mocht dit onderzoek voor u van toepassing zijn, dan krijgt u per post een brief met de afspraak.

Gesprek en onderzoeken

Allereerst heeft u een uitgebreid gesprek met één van de arts-assistenten of chirurgen over uw medische voorgeschiedenis, medicijngebruik en uw huidige klachten. Tijdens deze zogenaamde intake vindt ook lichamelijk onderzoek plaats. Hieronder staan de onderzoeken vermeld waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Soms wordt dit pas bepaald op de dag dat u naar het ziekenhuis komt.

  • Veneuze Duplex (echo-onderzoek van bloedvaten en bloedstroom)
    Bij dit onderzoek kijken wij naar de aderen in uw benen, liezen, bekken en buik. Deels gebeurt dit in staande, deels in liggende positie. Wij maken een afbeelding van de bloedvaten met behulp van een echoapparaat (zie afbeelding). Dit apparaat maakt gebruik van geluidsgolven die via een gel op de huid bij de weefsels komen. Ook kijken wij naar de bloedstroom door de aderen om te kunnen zoeken naar vernauwingen of verstopping van de vaten of lekkage van de kleppen
  • MRV (Magnetic Resonance Venogram, onderzoek met contrastmiddel)
    Bij deze scan maken wij met behulp van een magnetisch veld gedetailleerde foto’s van de bloedvaten. Tijdens het onderzoek krijgt u via een infuus in de arm contrastmiddel toegediend. Via de afdeling Radiologie ontvangt u een informatieblad met algemene uitleg.

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor de verschillende onderzoeken. U mag gewoon eten en drinken en kunt uw gebruikelijke medicijnen innemen. Gesprek en onderzoeken Allereerst heeft u een uitgebreid gesprek met een van de arts-assistenten of chirurgen over uw medische voorgeschiedenis, medicijngebruik en uw huidige klachten. Tijdens deze intake vindt ook lichamelijk onderzoek plaats. Hieronder staan de onderzoeken vermeld waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Soms wordt dit pas bepaald op de dag dat u naar het ziekenhuis komt.

Waar kunt u terecht met vragen over uw afspraak?

Alle gesprekken en onderzoeken vinden plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum dat op de volgende manier te bereiken is: 

Polikliniek Hart+Vaat Centrum 
T: 043-3872727 
​​​​​​​E: poli.hvc@mumc.nl