Patiënteninformatie

Lees meer in de volgende bladen:

Wat is een TIA?

Bij een TIA (Transient Ischemic Attack) hebben patiënten tijdelijke uitvalsverschijnselen, zoals verlamming van arm en/of been, niet meer uit de woorden komen, praten met dubbele tong of uitval van een oog. Ook dan is er sprake van zuurstofgebrek, net als bij een beroerte. Echter zijn de verschijnselen binnen minuten-uren verdwenen. Desondanks is het belangrijk de huisarts te contacteren, want een TIA kan een voorbode zijn van een beroerte. De huisarts kan de patiënt aanmelden voor de TIA service. Er vindt dan op korte termijn aanvullend onderzoek plaats om het risico op een beroerte te verminderen.

Patiënten met een beroerte of TIA worden vaak opgenomen in het ziekenhuis op een Stroke Unit  (stroke = beroerte). Dit is een afdeling gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een beroerte. Echter niet alle patiënten worden na een beroerte opgenomen in een ziekenhuis. Soms kan de behandeling thuis plaatsvinden. De uiteindelijke beslissing  wordt genomen in overleg met de neuroloog of huisarts.

Symptomen

Een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm zijn de drie belangrijkste signalen van een TIA, een voorbijgaande beroerte. Bij verreweg de meeste mensen komt één of meerdere van deze verschijnselen voor.

Oorzaken

De oorzaken van een TIA zijn hetzelfde als die van een herseninfarct. Vaak is er sprake van slagaderverkalking, waardoor er vernauwingen in de slagaders ontstaan. Dit kan ook gebeuren in de bloedvaten die de hersenen van bloed voorzien. Bij ritmestoornissen kunnen stolseltjes in het hart ontstaan, die kunnen doorschieten naar de bloedvaten van de hersenen.