Beroerte (CVA)

Patiënteninformatie

Lees meer in de volgende informatie bladen

Wat is een beroerte?

Een beroerte kan een herseninfarct, hersenbloeding of een TIA zijn. Hierbij is een bloedvat verstopt geraakt door een bloedpropje of een dichtgeslibd bloedvaatje. Het is ook mogelijk dat er een bloedvat scheurt, dan is er sprake van een hersenbloeding. In beide gevallen krijgt een deel van de hersenen geen bloed, dus geen zuurstof en voedingsstoffen. Dit deel van de hersenen raakt beschadigd en functioneert minder of sterft af. De medische term voor een beroerte is Cerebro Vasculair Accident (CVA)

 © Hartstichting

Heeft iemand een beroerte? Doe dan snel de FAST-test (Face Arm Speech Test). Dit is een snelle test om een beroerte bij iemand te herkennen.

Symptomen

Een beroerte ontstaat plotseling en kan gepaard gaan met bewusteloosheid. Symptomen kunnen zijn:

  • Verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld)
  • Warrig spreken en denken
  • Verlammingen (meestal aan één zijde van het lichaam)
  • Verstoring of verlies van het gezichtsvermogen
  • Verdoofd gevoel in arm, been of gezicht
  • Tintelingen
  • Ernstige hoofdpijn (meestal bij bloeding)
  • Duizeligheid en evenwichtsstoornissen

Let op: deze symptomen kunnen zich in verschillende combinaties voordoen en een aanwijzing zijn voor zowel een beroerte als een TIA. Bij een TIA verdwijnen deze symptomen binnen een dag, meestal binnen een half uur.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak van een herseninfarct bij patiënten boven de 50 jaar is atherosclerose (slagaderverkalking). Daarnaast kan een herseninfarct veroorzaakt worden door een stolsel, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een vernauwing in de halsslagader of bepaalde hartritmestoornissen. De belangrijkste risicofactoren die de kans op een beroerte vergroten zijn: ouderdom; verhoogde bloeddruk; verhoogd cholesterol; diabetes mellitus; eerder doorgemaakte TIA, beroerte of hartziekten; roken; overgewicht en te weinig lichaamsbeweging.

Gevolgen

Een beroerte kan zowel lichamelijke als geestelijke gevolgen hebben. Verlamming van een arm of been kan optreden of er kunnen problemen met praten ontstaan. De gevolgen van een beroerte zijn onder andere afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is, de grote van de beroerte en de individuele situatie van de patiënt. Behalve lichamelijke (zichtbare) gevolgen kan een beroerte “onzichtbare” gevolgen hebben. Met name deze laatst genoemde worden vaak in de eerste fase van een beroerte minder opgemerkt.   Zo kunnen er veranderingen ontstaan in het gedrag, emotie en cognitie  (bijvoorbeeld geheugen, onthouden).

Sluit de enquête