Onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn mogelijk onderdeel van de diagnose van boezemtachycardie.

 • Een elektrocardiogram of ECG (in Nederland in de volksmond vaak hartfilmpje genoemd) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier.  Het maken van een ECG duurt slechts een paar minuten en doet geen pijn. Voor het onderzoek moet u uw bovenlichaam bloot maken.

  Voorbereiding: Gebruik op de dag van uw afspraak geen bodylotion of crème.

  Uit een ECG is veel informatie te verkrijgen over de werking van de hartspier.  Daarnaast kan een ECG aanwijzingen geven voor het hebben van een longembolie.

   

   

  Lees meer

 • Patiënteninformatie

  Lees meer in het volgende blad:

  Wat is een echo van het hart (echocardiografie)

  Bij een echocardiografie (echo van het hart) worden geluidsgolven van een zeer hoge frequentie (“ultrageluid”) uitgezonden en opgevangen. Onderdelen van het lichaam (zoals het hart) die je van buiten niet kunt zien, kaatsen de geluidsgolven terug. Dit “ultrageluid” wordt omgezet in beelden die te zien zijn op een televisiescherm. Zo worden de hartspier, de hartholten en de hartkleppen zichtbaar gemaakt. U hoort of voelt dit geluid niet; het is onschadelijk. Om een zo goed mogelijk contact te krijgen tussen de echoapparatuur en de huid wordt gel aangebracht op de geluidskop van het apparaat.

  Met deze geluidskop, geplaatst op verschillende delen van de borstkas, probeert de onderzoeker een goed beeld te krijgen van uw hart. Hierbij maken wij ook gebruik van een doppleronderzoek. Dit is een geluidstechniek om de bloedstroom door de verschillende hartkleppen te meten. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. De assistent-cardioloog of de laborant doet het onderzoek. Daarna beoordeelt de cardioloog, die verantwoordelijk is voor de echocardiografie,  de gegevens. Het maken van een echocardiogram is pijnloos en onschadelijk, maar het is wel nodig dat de patiënt stil ligt.

   

  Lees meer

 • Patiënteninformatie

  Lees meer in het volgende blad:

  Wat is een inspanningsonderzoek van het hart?

  Het doel van een inspanningsproef is om na te gaan of uw hart tijdens inspanning voldoende bloed (zuurstof) krijgt. Ook wordt er gekeken of u tijdens deze inspanning klachten krijgt, zoals pijn op de borst, kortademigheid of veranderingen in het hartritme. De laborant brengt elektroden aan op uw borst. Hiermee wordt uw hartritme geregistreerd tijdens de inspanning. Ook wordt uw bloeddruk gemeten. De laborant vertelt u hoe het onderzoek in zijn werk gaat en zal u enkele vragen stellen. Daarna begint het inspanningsonderzoek. De arts is op de afdeling aanwezig en het onderzoek vindt onder zijn supervisie plaats.

   

  Voorbereiding

  • Zorg voor makkelijk zittende kleding en schoenen.
  • Neem eventueel uw sportkleding mee (na afloop kunt u zich douchen) 
  • Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion . 
  • Eventuele medicatie voor het hart kunt u gewoon innemen, tenzij de arts het anders voorgeschreven heeft.

  Het onderzoek

  De laborant brengt u naar de onderzoekskamer en vraagt u uw bovenkleding uit te doen. Zij/hij bevestigt de elektroden (plakkers) op uw borst, waarna u een eventueel een jasje aankrijgt.

   

  Via de elektroden registreert de apparatuur uw hartritme tijdens de inspanning. Afhankelijk van uw medische gegevens, wordt er besloten of u de inspanning doet via de loopband of op een hometrainer (fiets). Dit kan afwijken van de informatie die u eerder van uw cardioloog hebt gekregen. In het belang van het onderzoek is het belangrijk dat u een goede inspanning kunt leveren. Tijdens het onderzoek wordt ook uw bloeddruk gemeten. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Na afloop kunt u zich douchen; zeep en handdoeken liggen voor u klaar in de doucheruimte.

  Na het onderzoek

  U mag na het onderzoek in principe meteen naar huis. mits er nog meer onderzoeken plaatsvinden. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. De medewerkers die u tijdens het onderzoek ziet, mogen u geen informatie geven over de resultaten

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees meer

 • Patiënteninformatie

  Lees meer in het volgende blad:

  Wat is een holter?

   

  U bent door uw behandeld arts verwezen naar het Maastricht UMC+ voor een holter voor ECG registratie 24/48 uurs/meerdaags.  Doel van dit onderzoek is nagaan of er veranderingen in uw hartritme voorkomen, bijvoorbeeld hartkloppingen. ECG staat voor elektrocardiogram. Een elektrocardiogram is een hartfilmpje. Bij de één- of meerdaagse ECG-registratie wordt uw hartritme één of meerdere dagen achter elkaar geregistreerd. Als u de holter terugbrengt wordt deze uitgelezen en kan de arts de registratie beoordelen. 

  Voorbereiding

  • Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion.
  • Draag comfortabele bovenkleding. U kunt desgewenst een hoog gesloten shirt kiezen, zodat de plakkers niet zichtbaar zijn.
  • Gelieve te douchen voordat u naar het ziekenhuis komt. Na het aansluiten van de holter (recorder) mag u niet meer douchen: de draagbare holter is niet waterdicht.
  • Bij een zevendaags of driewekelijks onderzoek krijgt u een korte handleiding mee naar huis, zodat u zelf dagelijks de recorder kunt aansluiten en wel kunt douchen.
  • U meldt zich minimaal 5 tot 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van het Hart en Vaat Centrum Maastricht. De hartfunctielaborant haalt u op voor het aansluiten van de holter. U krijgt plakkers op uw huid bevestigd die via kabeltjes verbonden zijn met een draagbare recorder (holter). De holter draagt u mee in een schoudertasje. Het aansluiten van de holter (recorder) duurt ongeveer 10 minuten. Na het aansluiten van de holter kunt u naar huis.

  Terugbrengen van de Holter

  Op het afgesproken tijdstip mag u thuis zelf de recorder verwijderen. De plakkers mag u weggooien. U levert de Holter met de kabeltjes én het dagboekje op de afgesproken einddatum en op het afgesproken tijdstip in bij de balie van het Hart+Vaat Centrum Maastricht.

  Dagboekje

  U krijgt van de hartfunctielaborant een dagboekje mee naar huis. Het is van groot belang voor het onderzoek dat u dit dagboekje nauwkeurig invult. Het dagboekje is terug te vinden in de onderstaande documenten.

  Documenten

  Lees meer

 • Patiënteninformatie

  Lees meer in de volgende bladen:

  Wat is een elektrofysiologisch onderzoek (EFO)?

  Bij een EFO onderzoekt de cardioloog de elektrische geleiding en/of prikkelbaarheid van uw hart. Dit gebeurt via dunne katheters die via buisjes in één of beide liezen naar het hart toe gebracht worden onder plaatselijke verdoving. Deze dunne katheters worden met kabeltjes verbonden met de computer waarmee het hart geprikkeld kan worden. Met dit prikkelen van het hart proberen we een ritmestoornis op te wekken. Deze prikkels kunnen soms heel snel gaan, dat hoort erbij. Er wordt bij een diagnostisch EFO een heel protocol doorlopen en dit kan dus enige tijd in beslag nemen. Regelmatig zal aan u gevraagd worden hoe het gaat. Een elektrofysiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide cardiologen, ook wel electrofysiologen genoemd.

   

   

  Opname
   

  Over het algemeen wordt u voor een EFO 2 dagen in het ziekenhuis opgenomen. De duur van de opname is afhankelijk van uw medische achtergrond. Dit wordt beoordeeld in een voorbereidend gesprek op de polikliniek. In uw opnamebrief staat wanneer en op welk tijdstip u wordt opgenomen voor de ingreep. Dit kan zijn op de dag vóór de ingreep, of pas op de dag zelf. Het kan gebeuren dat u, bijvoorbeeld vanwege het resultaat van het EFO of vanwege een complicatie, langer dan gepland in het ziekenhuis moet blijven. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om u zo snel als mogelijk te helpen. Soms zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor het kan gebeuren dat u later aan de beurt bent of dat het EFO uitgesteld wordt. U krijgt dan een nieuwe oproep of u wordt, indien mogelijk, de dag erna geholpen

   

   

  Het onderzoek

  Voor het onderzoek verdooft de cardioloog plaatselijk uw liezen en brengt dunne buisjes (als toegangspoortjes) in een of meer bloedvaten in de lies in. .Via de dunne buisjes is het mogelijk om de katheters in uw hart te plaatsen. U voelt tijdens het onderzoek dat de cardioloog de katheters beweegt via de lies en u kunt hartkloppingen voelen als gevolg van het plaatsen en bewegen van de katheters in het hart. De katheters worden met kabels verbonden met de computer. De computer verstuurt series van prikkels om een eventuele ritmestoornis uit te lokken. Regelmatig zal aan u gevraagd worden hoe het gaat. . Houdt u er rekening mee dat u gedurende het onderzoek op een smalle tafel ligt waar röntgenbuizen omheen draaien. Soms komen deze buizen dicht bij u in de buurt, dit kan geen kwaad. De duur van het onderzoek is variabel en hangt van meerdere factoren af, doorgaans is de totale duur niet langer dan 2 uur.

  Wanneer er tijdens het EFO een ritmestoornis wordt opgewekt en deze is geanalyseerd, wordt met u besproken hoe dit is te verhelpen/behandelen. In de meeste gevallen wordt de ritmestoornis direct behandeld door een ablatie.

  Na het onderzoek

  Na het onderzoek verwijdert de cardioloog de katheters en de buisjes uit uw liezen. Meestal zitten de buisjes in de aders en zal de cardioloog een paar minuten op de aders in de liezen drukken om het eerste bloeden te stoppen. Hierna krijgt u een drukverband en ligt u, gedurende 6 uur, zo plat mogelijk op uw rug in bed. Het is belangrijk dat u zich aan deze richtlijnen houdt. Terug op de verpleegafdeling zal regelmatig uw bloeddruk en een eventuele nabloeding in de liezen gecontroleerd worden. Na de noodzakelijke bedrust en controles zal het drukverband verwijderd worden. Hierna mag u rechtop zitten en voorzichtig een stukje lopen over de gang. Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken. Medicijnen neemt u in overleg met de verpleegkundige en arts op de afdeling.

  Weer thuis 

  U dient de eerste tijd rustig aan te doen. De eerste 3 dagen mag u niet autorijden en fietsen. Bespreek met uw arts wanneer u uw werk of sporten weer mag hervatten. Wanneer een arts waarschuwen? Bij een nabloeding, pijn, onwel gevoel of andere klachten dient u contact op te nemen met de verpleging van afdeling D4 van het Maastricht Hart+Vaat Centrum tel : 043 – 3874440/ 3876440. W

  Contact

  Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, neem dan contact met ons op. Voor vragen over: 

  • de voorbereiding/medicatie of de ingreep belt u met 043-387 20 30 (maandag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur) 
  • planning belt u met het Planbureau Hartkatheterisatie 043-387 52 64 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur) 

   

   

  Lees meer

Sluit de enquête