Onderzoek, onderwijs en studies

Wetenschappelijke studies

U kunt gevraagd worden om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie (trial). Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van het Maastricht Hart+Vaat Centrum. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om de zorg te verbeteren. Uiteraard wordt u door ons vooraf uitvoerig geïnformeerd en kunt u al uw vragen stellen.

Op dit moment worden er een aantal studies uitgevoerd in het HVC of in samenwerking met het HVC, zoals:

Wat vindt u van deze pagina?