Wondzorg: na hart- en of longoperatie

Bij operatie aan het hart en longen genezen de wonden meestal zonder problemen. Echter in klein deel van de patiënten ontstaan er toch problemen met wondgenezing. Dit kan dan veroorzaakt worden door een infectie. Er zijn vele factoren die maken dat patiënten gevoeliger kunnen zijn voor het optreden van wondproblemen maar de belangrijkste zijn toch wel suikerziekte (diabetes mellitus), over- en ondergewicht, vaat- en longlijden en roken. Het roken bemoeilijkt het genezen van wond en bevordert infecties.

Heeft u vragen omtrent uw wond of is er een probleem met uw wond dan kunt u zich altijd melden via onze polikliniek of via verpleegafdeling D4. Een verpleegkundige staat u te woord en zal indien nodig u doorsturen naar iemand van ons team dat gespecialiseerd is in wondbehandeling of buiten kantooruren met de dienstdoende arts cardiothoracale chirurgie.

Waaraan kunt u (ernstige) problemen met uw wond herkennen. U kunt zich ziek voelen met koorts en (verergering van) pijn aan de wond. Het kan zelfs zo zijn dat u uw borstbeen voelt kraken of klikken.  De wond kan wijken en/of is vaak gezwollen en rood. Er kan tevens (vies(ruikend)) vocht uitkomen. Indien er sprake van deze tekenen dan zal veelal aan u worden gevraagd om op controle te komen op onze wondpoli of buiten kantooruren op op onze verpleegafdeling. U zult onder behandeling komen van een gespecialiseerd wondteam.

Bij wonden en met name infecties is, naast een eventueel antibioticum, rookstop en optimalisatie van de voeding, wondzorg het belangrijkste. Indien er sprake is van een wondinfectie zal vrijwel altijd de wond geopend moeten worden om de wond schoon te maken. Indien dit te pijnlijk of te uitgebreid wordt ingeschat dan zal dit vrijwel altijd onder narcose gaan plaatsvinden. Hiervoor moet u dan nuchter blijven.  Bij een uitgebreide infectie kan het zelfs soms nodig zijn om het borstbeen te openen. Indien er sprake is van een grote wond en/of u krijgt antibiotica via een infuus dan zal u in het ziekenhuis blijven. Soms kan dit enkele dagen maar soms ook enkele weken kunnen duren. Zodra uw wond weer goed aan het genezen is en antibiotica gestopt zijn of omgezet naar tabletten streven we er naar de behandeling verder poliklinisch voort te zetten. U zult dan vervolgd worden op onze wondpoli (maandag en donderdag) onder supervisie van ons gespecialiseerd wondteam. 

Behandelmethodes

Open wondbehandeling:
Meestal wordt een kleine open wond met goede genezing poliklinisch gevolgd. De wondverzorging wordt dan poliklinisch (wondteam) en thuis (thuiszorg) uitgevoerd. De wondholte wordt met vochtige gazen of andere verbandmaterialen opgestopt om zo de wondgenezing te stimuleren.

Open wondbehandeling met vacuumtherapie (“Topical Negative Pressure therapie”):
Sinds een aantal jaren kunnen we diepere en grotere wonden behandeld worden met een speciaal vacuümsysteem. Dit heeft er toe geleidt dat vele wonden sneller en beter genezen en dus dat patiënten minder lang behandeld hoeven te worden en veel sneller weer naar huis kunnen worden ontslagen. Er wordt dan in de wond een soort spons ingebracht en er wordt dan een vacuüm gecreëerd. Dit leidt o.a. tot een betere doorbloeding van de wond en (vies) wondvocht wordt continu weggezogen. Belangrijk extra voordeel is ook dat de verbanden om de 3 tot 4 dagen verwisseld hoeven te worden. Dit systeem kan ook uitstekend poliklinisch toegepast worden. U zult op afdeling uitleg krijgen wat u dient te doen als u met dit systeem naar huis gaat en hoe en wanneer u contact moet maken als er vragen of problemen zijn. De verbandwissels zullen dan op onze polikliniek plaatsvinden en/of door een gespecialiseerd thuiszorgteam.

Chirurgisch sluiten:
Indien er sprake is van een grote wond dan zal, wanneer er wederom een goede genezing is en er geen infectie meer is, er naar worden gestreefd om de wond wederom te sluiten. Bij complexe wonden zal er eventueel een intensieve samenwerking nodig zijn met de plastisch chirurg. Indien het borstbeen nog gesloten moet worden dan zal dit wederom gesloten kunnen worden zoals voorheen met staaldraden maar er kan zeker ook gekozen worden voor het borstbeen te sluiten met een aantal metalen platen vastgezet schroefjes om extra stevigheid te verkrijgen.