Organisatie

Trombosedienst

De Trombosedienst bestaat sinds 1986 en heeft bijna 3000 patiënten die hun INR (International Normalized Ratio) laten controleren of dit zelf doen. Sinds 1 februari 2019 is de Trombosedienst onderdeel van het Trombose Expertise Centrum (TEC) en valt onder de vlag van het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+. Wij streven naar een zo adequaat mogelijk doseeradvies mét begeleiding, voor patiënten, verzorging/thuiszorg, zorginstellingen, (huis-/tand-) artsen, apothekers en specialisten. Met deze betrokkenen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in een protocol. Ook patiënten die incidenteel hun INR-waarde bij ons laten prikken, bijvoorbeeld vanwege vakantie, zijn welkom.

Klik HIER voor onze laatste nieuwsbrief.

Zelf meten en zelf doseren

Indien u een levenslange indicatie voor antistolling heeft, kunt u in aanmerking komen voor het zelf meten en zelf doseren. Mocht u of uw mantelzorger beschikken over een computer met internet en u daarmee vaardig bent, kunt u bij de prikmedewerksters van de Trombosedienst informeren naar de mogelijkheden.

Over de trombosedienst

Trombosedienst Maastricht heeft een verzorgingsgebied tot en met Bunde, Meerssen, Margraten en Eijsden. Per 1-11-2020 zijn daar Geulle, Ulestraten en Valkenburg aan toegevoegd. Het is een kleine organisatie van zo’n 10 FTE en ongeveer 18 medewerkers. Medisch leider is dr. A. ten Cate – Hoek (hoofd van het Trombose-expertise centrum (TEC) waar de dienst aan verbonden is), teamleider drs. J. Claessens en vervangster L. Buschgens en kwaliteitsfunctionaris drs. M. Warnier. Het personeel is Algemeen Medewerker Trombosediensten-gediplomeerd. 

Team trombosedienst Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

De organisatie is sinds juli 2012 gecertificeerd voor ISO 9001 en FNT met sub-specialismen Doseringsadvies en Zelfmeten/-doseren.

Privacy-statement: https://www.mumc.nl/privacyverklaring

Specialisten en behandelaren kunnen voor formulieren en aanvullende info terecht op de speciale antistollingspagina van het MUMC.

Gerelateerde websites

  • Website van de Trombosestichting Nederland met veel informatie over trombose.

  • Website voor zowel patiënten als zorgverleners: Nederlands Kennisplatform Antistolling (allesoverantistolling.nl)

    Het doel van het platform is ervoor te zorgen dat elke patiënt en zorgverlener makkelijker de weg kan vinden naar de juiste expertise en informatie. Het platform is opgedeeld in een deel voor patiënten en deel voor professionals. Op het gedeelte voor patiënten staat algemene informatie over trombose en de verschillende antistollingsmiddelen. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen van patiënten. Op het gedeelte voor professionals zijn experts op gebied van antistolling met hun contactgegevens te vinden. Daarnaast zijn de regionale samenwerkingsverbanden, expertisecentra en trombosediensten in kaart gebracht en kun je er lokale diagnostiek en behandelprotocollen, richtlijnen en e-learnings vinden. Als je een vraag hebt, die binnen je eigen ziekenhuis onbeantwoord blijft, dan kun je binnen dit platform de informatie vinden of in contact komen met een lokale expert voor advies.

  • Website van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT), opgericht in 1971. FNT is de koepelorganisatie van de Nederlandse trombosediensten.

  • Website van de gezamenlijke Cliëntenraden Trombosediensten. Op dit moment zijn 20 trombosediensten aangesloten bij de cliëntenraad, waaronder Maastricht.  
    Mocht u vragen of opmerkingen hebben over uw belang als patiënt van de trombosedienst, kunt u terecht bij uw lokaal contactpersoon de heer Willem Jansen via het emailadres wyl.jansen@gmail.com

Sluit de enquête