GENCOR is een landelijke registratie van patiënten met een erfelijke hartziekte. In deze databank worden de gegevens van patiënten opgenomen die drager zijn van een mutatie in het erfelijk materiaal die een hartziekte tot gevolg heeft.

Sluit de enquête