Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Hartfalen: telebegeleiding (e-health)

Patiënteninformatie

Lees meer op de volgende websites:

Telebegeleiding

Telebegeleiding wordt in het MUMC sinds 2004 aangeboden en is een van de bijzondere aandachtsgebieden (link artikelen over telebegeleiding/publicaties josiane) in de nazorg voor patiënten met hartfalen. We richten ons specifiek op patiëntenparticipatie en ziektebeleving. Om participatie tot stand te brengen, is het noodzakelijk dat de patiënt goed geïnformeerd en betrokken is. Een  goed geïnformeerde en betrokken patiënt is beter in staat om zijn verantwoordelijkheid te nemen, hetgeen uiteindelijk leidt tot een afname van het zorggebruik. Daarom bieden wij uitgebreide educatie en ondersteuning van de zelfzorg aan. Het andere, even belangrijke, onderdeel is de ziektebeleving of symptomen en klachten van de patiënt. Door regelmatig te informeren en tijdig te interveniëren, kunnen ook hiermee ziekenhuisopnames worden voorkomen. 

Een speerpunt binnen onze activiteiten met betrekking tot telebegeleiding is om optimaal in te spelen op de persoonlijke situatie van de patiënt, door het aanbieden van maatwerk. Door het inzetten van de ‘hartfalencoach’ (die recent in gebruik is genomen) is het mogelijk maatwerk aan te bieden. Patiënten met symptomen kunnen intensiever gevolgd worden dan zij die geen klachten hebben. Bovendien wordt de educatie modulair aangeboden en kiest de patiënt zelf welke module hij wil volgen.

Aanvankelijk bood het MUMC+ de Health Buddy® . Op dit ogenblik wordt deze content in een online-versie aangeboden. De meest recente ontwikkeling in deze is de eerder genoemde “hartfalencoach”. Financiering van telebegeleiding maakt deel uit van de kostprijs voor hartfalenzorg en wordt jaarlijks in de onderhandelingen met de ziektekostenverzekeraar meegenomen.

 

Hartfalen: telebegeleiding (e-health)
Hartfalen: telebegeleiding (e-health)

Wat weten wij?

Waarom zou u als patiënt 'Mijn Hartfalencoach' willen gebruiken? Het voornaamste voordeel van telebegeleiding is dat u zelf min of meer ‘aan het stuur’ zit. U wordt actief betrokken bij de behandeling en krijgt hier een belangrijke rol in. U wordt als het ware een partner waarmee overlegd wordt en wiens stem ertoe doet. Afhankelijk van de toestand voert men dagelijks of wekelijks informatie in in het systeem. De hartfalenverpleegkundige ziet deze informatie en stuurt – in overleg met de betrokkene - bij daar waar dat nodig is.  Dit maakt dat u als patiënt actief betrokken wordt, hetgeen op termijn de zelfredzaamheid bevordert en de afhankelijkheid vermindert. Telebegeleiding met MijnHartfalencoach is uiteraard alleen maar zinvol als de verstrekte adviezen worden opgevolgd.

Wat zijn de voordelen van 'Mijn Hartfalencoach'? De verpleegkundige houdt u op afstand in de gaten en ziet heel snel als het niet goed met u gaat. Ze neemt in dat geval contact met u op. Ook leert u heel veel over uw hartfalen. U krijgt informatie en adviezen aangeboden over de medicatie die u gebruikt, over het nut van bewegen bij hartfalen, de griepprik, gezonde voeding etc. Ook kunt u zelf vragen stellen via het systeem. De hartfalenverpleegkundige geeft u dan antwoord. Een ander voordeel is dat u minder naar de polikliniek hoeft te komen. Alleen als u klachten heeft wordt u uitgenodigd op de polikliniek. Onderzoek heeft laten zien dat mensen, na enige tijd gebruik te hebben gemaakt van telebegeleiding, aanzienlijk meer van hun ziekte weten. Ze weten beter wat ze moeten doen als ze vocht vasthouden en worden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen.

Wat biedt 'Mijn Hartfalencoach'?

  • Kenniskuren Met een kenniskuur krijgt u informatie, tips en persoonlijke adviezen over de behandeling van of het omgaan met hartfalen. De informatie van een kenniskuur wordt aangeboden in de vorm van teksten, filmpjes, afbeeldingen of geluidsfragmenten. U kiest zelf welke kenniskuur u wilt volgen. Ook kunt u samen met de zorgverlener bepalen welke kenniskuur op dit moment het meest geschikt of belangrijk is.
  • Sessies Een sessie is een kort geautomatiseerd chatgesprek via uw computer. Dat kan zijn als onderdeel van een kenniskuur, maar bijvoorbeeld ook om uw gezondheidstoestand van dat moment te controleren. Tijdens een sessie kunt u advies vragen over wat u zelf kunt doen bij bepaalde klachten.
  • Reminders Reminders per e-mail helpen om u ergens aan te herinneren,  bijvoorbeeld aan het innemen van de medicijnen of een wekelijkse sportieve activiteit. Reminders kunnen zelf worden aangemaakt en zijn alleen zichtbaar voor de persoon in kwestie.
  • Individueel Zorgplan (IZP) In een individueel zorgplan (IZP) kunnen doelstellingen worden genoteerd. Het IZP is handig om gemotiveerd te blijven, maar ook bij contact met een zorgverlener. U kunt dan samen het plan inzien en bespreken waaraan moet worden gewerkt en wat de doelen zijn voor de korte of langere termijn.
  • Vragen Met deze functie kunt u niet dringende vragen aan de zorgverlener stellen. De hartfalenverpleegkundigen van het Maastricht UMC+ beantwoorden elke werkdag de binnengekomen vragen. Is er sprake van klachten, maar weet men niet of het nodig is om daarvoor te bellen, dan kunnen de vragen via de knop ‘bij twijfel’ worden beantwoord. U krijgt dan advies of bellen noodzakelijk is.
  • Instellingen Hier kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen, bijvoorbeeld uw wachtwoord of het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Hoeveel tijd kost het om 'MijnHartfalencoach' te gebruiken? Afhankelijk van de klachten kost het u dagelijks of wekelijks enkele minuten per dag om de gegevens in te vullen. Een kenniskuur volgen duurt  3 of 4 dagen gedurende 5 tot 10 minuten per dag. U doet de sessies op het moment van de dag dat het u zelf het beste uitkomt: u hoeft er nooit voor thuis te blijven.

Hoe lang mag u het gebruiken?
Zolang 'MijnHartfalencoach' onderdeel is van de behandeling, kunt u er onbeperkt en kosteloos gebruik van maken.

Vertrouwelijkheid van gegevens De gegevens die door telebegeleiding beschikbaar komen, kunnen uitsluitend ingezien worden door de hartfalenverpleegkundigen, de cardioloog en eventueel de huisarts. De gegevens worden, net als in de patiëntenzorg, vertrouwelijk behandeld.

Belangrijke informatie: Telebegeleiding is nooit bedoeld als hulpmiddel in acute of kritieke situaties. In dringende situaties moet u altijd zelf contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige of met de huisarts, zoals u dat gewend bent.

 

 

Sluit de enquête