Begeleiding, organisatie en methode

Trombose heeft betrekking op de stolbaarheid van het bloed dat vastgesteld wordt op basis van een INR-waarde. INR staat voor International Normalized Ratio: een standaard om de stolbaarheid van het bloed van een trombosepatiënt, die daar medicatie voor krijgt, mee te vergelijken. De trombosedienst werkt op basis van de Vingerprikmethode: voor meer informatie klik HIER. Afhankelijk van uw indicatie wordt gestreefd om binnen enkele grenzen te blijven. Dat zijn ‘streefwaarden’. Samen met u probeert de Trombosedienst ervoor te zorgen dat u constant binnen die streefwaarden blijft. Lees meer in de brochure ‘Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling’. Voor meer informatie over onze organisatie klik HIER.

Wanneer kom ik in aanmerking voor thuisprikken?

De huisarts of specialist is bevoegd voor het doorverwijzen. Deze kan een 'thuisprikindicatie' afgeven als u (tijdelijk) niet meer mobiel bent of andere ingrijpende gezondheidsklachten heeft. Helaas kunnen wij geen (richt-)tijden voor thuisvisites afspreken. Als thuisprikker wordt van u verwacht dat u op de dag van de controle tussen 8.00 uur en 16.00 uur thuis bent en beschikbaar bent voor de afname. Wij adviseren u dan ook om op deze dag geen andere afspraken te plannen.

Meer informatie leest u in de folder 'Informatie voor mensen met antistollingsbehandeling'. U kunt het doseerschema ook inzien door een account aan te vragen voor Portavita. Urgente doseerwijzigingen ziet u daar op terug.

Waarvoor dient mijn doseerkalender?

De doseerkalender bevat uw gegevens plus de doseeradviezen voor de komende periode, weergegeven in een soort kalender. Tevens is er de mogelijkheid om bijzonderheden door u of uw verzorging op te vermelden. De achterkant bevat behandelrichtlijnen waar we u met nadruk vragen om zich hieraan te conformeren om uw begeleiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Klik HIER voor een voorbeeld van een doseerkaart inclusief toelichting (NL/ENG). Indien uw INR op zelfde dag bepaald is (dat afhankelijk kan zijn van  aanleveringstijden van buitendiensten) ontvangt u de dag erna uw nieuwe kalender. Deze kalender kan tot ongeveer 18.00 uur in uw brievenbus vallen.

Wanneer uw huisarts en Trombosedienst waarschuwen? 

Mochten de onderstaande bijzonderheden zich bij u voordoen, dan moet u zo snel mogelijk uw huisarts waarschuwen, de Trombosedienst hiervan in kennis stellen en de dag erna op controle komen. Wij kunnen, eventueel in overleg met de arts of specialist, de antistolling adequaat aanpassen zodat complicaties voorkomen kunnen worden.

Bijzonderheden:

 • Neusbloedingen
 • Grote of veel kleinere blauwe plekken
 • Bloed ophoesten of bloed braken
 • Zwarte ontlasting of bloed bij de ontlasting
 • Rode of zeer donkere urine
 • Rooddoorlopen oog
 • Diarree
 • Zwangerschapswens
 • Opgenomen geweest in het buitenland (i.v.m. MRSA)
Trombosedienst

Bovenstaande bijzonderheden hebben invloed op uw INR-waarde (International Normalized Ratio). De waarde wordt bepaald in ons lab. Ook voeding waar Vitamine K in voorkomt (veelal groene groeten, zoals kool) kan invloed op uw INR hebben. Meer weten? Lees dan Het vitamine K kookboek. De combinatie van eventuele bijzonderheden met de INR-waarde leidt tot een doseeradvies die op uw kalender wordt gezet welke een dag later in uw brievenbus valt.

Tips en voorbereiding voor de afname: wat kunt ú doen?

 • Noteer uw bijzonderheden ook op uw doseerkaart, dan kunt u dat nooit vergeten door te geven.
 • Onder de kalender kunnen mededelingen staan (bijvoorbeeld een actuele medicatielijst opvragen en meenemen, dat we gesloten zijn of een open dag hebben). Let daar op aub.
 • Bewaar uw doseerkaart thuis op een droge, schone en centrale plek, bijvoorbeeld bij de medicijnen. 
Sluit de enquête