Patiëntenpanel

Wat is het doel?

Het panel wil de zorg en dienstverlening verbeteren en beter laten aansluiten op de behoeften van onze patiënten. 

Zij zijn ervaringsdeskundigen en weten hoe de zorg in de praktijk werkt, maar hebben ook ideeën om de zorg meer patiëntgericht te maken en te verbeteren. 

Zij (hebben) ervaren wat er goed gaat, maar ook wat beter kan of niet werkt. Hun ervaring is belangrijk voor de zorgprofessionals, wetenschappers en de leidinggevende  van het Hart+Vaat Centrum. 

Wat doet het patiëntenpanel?

Het panel geeft op basis van eigen en verkregen ervaringen gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding en de zorgprofessionals van het Hart+Vaat Centrum. Het panel vergadert 6 keer per jaar samen met een arts, communicatie adviseur, stafadviseur kwaliteit, veiligheid en bedrijfskunde en de bedrijfskundig manager.

Afhankelijk van de agenda worden afdelingshoofden, hoofd verpleegkundigen, teamleiders en externe partijen uitgenodigd.  Binnen het patiëntenpanel staat centraal dat we patiënten, zorgverleners en elkaar op respectvolle wijze behandelen. De activiteiten binnen het panel zijn volledig gericht op het welzijn en de behoeften van de Hart+Vaat Centrum patiënt. Het panel houdt rekening met de structuur en beleidsvoering van het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+. Professioneel gedrag staat voorop en alle leden houden zich aan het reglement dat is opgesteld.  
 

Onderwerpen die de afgelopen 1,5 jaar aan bod zijn gekomen zijn onder andere: klantvriendelijkheid, betrekken naasten bij de zorg, ontvangst-, wacht- en verblijfsruimtes, wachtlijsten en wachttijden en nazorg (zoals Hartrevalidatie).

Verder gaat er veel aandacht uit naar het verbeteren van de bestaande zorg en het ontwikkelen van nieuwe zorg op basis van eigen en de gemeten patiënt ervaring. 

Welke onderwerpen worden besproken?

Kom in contact met het panel
  • Heeft u vragen of opmerkingen?
  • Wilt u uw ervaringen (positief of negatief) met ons delen?
  • Heeft u een onderwerp of een verzoek waarvan u vindt dat wij moeten oppakken/behandelen? 

Neem dan contact met ons op via:  
Telefoon: 043-3874372 (op werkdagen van 8.30-12.30uur) 
E-mail: patiëntenpanel.hartenvaatcentrum@mumc.nl
 

De informatie van en over ons patiëntenpanel is terug te vinden in onderstaande flyer. 

 

Sluit de enquête