Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Missie & Visie

Missie

Wij zorgen ervoor dat de zorg (nog) beter aansluit bij de behoefte van de patiënt. Dit doen wij door bestaande en nieuwe zorg te toetsen en samen met de patiënt en de zorgprofessionals te verbeteren. 
We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding en zorgprofessionals van het Hart+Vaat Centrum. 

Visie

Wij verbinden patiënten (en hun naasten) met de zorg en de zorg met de (mens achter de) patiënt.  

Betrokkenheid van patiënten bij hun eigen behandeling en zorgproces is belangrijk.
Wij hechten veel waarde aan de mening, kennis, ervaring en de expertise van de patiënt en zijn naaste/begeleider. 

Sluit de enquête