Bloedvaten onderzoek en behandeling

Patiënteninformatie

Wat is een angiografie en interventie van de bloedvaten?

Met dit onderzoek worden de bloedvaten in het lichaam in beeld gebracht.  Het doel van het angiografisch onderzoek is het vaststellen en lokaliseren van bloedvatafwijkingen. Indien mogelijk worden de eventueel vastgestelde afwijkingen direct behandeld, zodat u hiervoor niet apart terug hoeft te komen. Het onderzoek en de behandeling worden door een interventieradioloog uitgevoerd.

Behandeling

Mogelijke behandelingen zijn:

  • dotteren
  • stentplaatsing of
  • embolisatie

 

Wat is dotteren? 

Een dotterbehandeling heeft als doel een vernauwing in het bloedvat op te heffen. Dit gebeurt door het bloedvat met een ballonnetje op te rekken. In principe worden vernauwingen in het bloedvat eerst gedotterd. Bij onvoldoende resultaat kan de interventieradioloog besluiten om een stent te plaatsen.

Wat is stentplaatsing?

Een stent is een buisje van gevlochten metaal. Door een stent in het bloedvat te plaatsen, wordt de vernauwing opgeheven en blijft het bloedvat open.

Wat is embolisatie?

Embolisatie is het afsluiten van een bloedvat. Deze behandeling past de interventieradioloog vooral toe bij bloedingen of als voorbereiding op een andere ingreep.

 

Wat vindt u van deze pagina?