Cardiale Resynchronisatie Therapie: Algemene informatie

Patiënteninformatie

Lees meer in de volgende informatiebladen

 

Wat is CRT?

Cardiale resynchronisatietherapie (CRT) is een behandeling voor mensen met hartfalen.

Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT)

Bij een gezond hart trekken de linker- en de rechterkamer van het hart tegelijkertijd samen. Bij patiënten met hartfalen loopt de prikkel die de hartkamers laat samentrekken vaak ongelijk over de beide kamers. De hartkamers trekken dan ongelijk samen

  • Waardoor de hartslag minder krachtig wordt en
  • Het hart pompt minder bloed weg kan pompen

Om de hartkamers synchroon te laten pompen krijgen in Nederland elk jaar ongeveer 2.500 patiënten met hartfalen een speciale pacemaker of ICD. Dit heet Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT)

Meestal implanteert de arts het CRT-apparaat vlak onder de huid (subcutaan) aan de linkerzijde van de borst onder het sleutelbeen. Het kan gaan om een:

  • Biventriculaire pacemaker (CRT-P): een pacemaker zorgt ervoor dat het hartritme niet te langzaam wordt.
  • Biventriculaire ICD (CRT-D): een ICD is een interne defibrillator die kan ingrijpen bij levensbedreigende ritmestoornissen in de hartkamers zoals kamertachycardie of kamerfibrilleren.

 

Sluit de enquête