Cardiothoracale chirurgie (CTC)

De afdeling Cardiothoracale chirurgie (CTC) (hart- en longchirurgie) is een van de pijlers van het Maastricht Hart+Vaat Centrum. Er worden per jaar meer dan 1.300 operaties verricht door een behandelend team bestaande uit zes stafleden, één fellow en elf arts-assistenten en PA’s/NP’s. Zij houden zich bezig met topklinische zorg, onderzoek en onderwijs. Dit komt tot uiting in een Robot, TAVI, TAAA en Hybride OK programma. Het thoracaal chirurgisch onderdeel van ons vakgebied is ingebed in het longoncologisch centrum. Het functioneren in een Hart+Vaat Centrum impliceert een nauwe samenwerking met de andere Hart en Vaat Specialismen.

In het overzicht van medewerkers staat het huidige team.

 

Sluit de enquête