ECG (hartfilm)

Patiënteninformatie

Lees meer in de volgende folder:

Een elektrocardiogram of ECG (in Nederland in de volksmond vaak hartfilmpje genoemd) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Een spiercel trekt samen onder invloed van natrium, kalium- en calciumionen die door de celmembraan heen en weer worden getransporteerd. Het ladingstransport en de elektrische activiteit gaan vooraf aan de mechanische activiteit.

 

Electrocardiogram of ECG
ECG in het Maastricht Hart+Vaat Centrum

 


Het aan de buitenkant van het lichaam afgeleide ECG is een registratie van de resulterende som van al die afzonderlijke potentialen van alle hartspiercellen samen in de tijd. De gemeten elektrische spanning is in de orde van grootte van 1 millivolt, er is dus gevoelige apparatuur nodig. Ook moet de patiënt goed stilliggen om de meting niet door de activiteit van andere spieren te storen. Uit een ECG is veel informatie te verkrijgen over de werking van de hartspier, met name bij hartritmestoornissen, (dreigend) hartinfarct en ook bij structurele veranderingen van het hart.

 

 

Beoordelen electrocardiogram (ECG)
Het ECG wordt beoordeeld door een laborant

Een ECG wordt ook vaker uitgevoerd onder het mom van een holteronderzoek. Dit is een langdurig onderzoek waarbij de patiënt 24uur, 48uur of meerdaags onder controle wordt gehouden met behulp van een ECG.

 

Sluit de enquête