Kliniek (opname en verblijf)

Eerste Hart Hulp (EHH)

Op de Eerste Hart Hulp (EHH) worden patiënten opgenomen die vanwege acute hartklachten zijn doorverwezen via de huisarts, spoedeisende hulp of een specialist. Dit kan zijn vanwege een (dreigend) hartinfarct, ritmestoornissen of problemen met de pompfunctie van het hart. Omdat niet altijd duidelijk is of de klachten die u heeft te maken hebben met hartproblematiek worden er diverse onderzoeken en observaties gedaan op de eerste hart hulp. Dit wordt gedaan om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Gemiddeld ligt u 4 tot 12 uur op deze afdeling. Dan moet duidelijk zijn waar u naar toe gaat. Naar de hartbewaking, de verpleegafdeling of naar huis. 
Nieuwe locatie Eerste Hart Hulp

Zorg op de afdeling

Op de EHH staat een deskundig team van artsen en verpleegkundigen voor u klaar om de eerste opvang te verzorgen. Zij nemen onder andere bloed af en maken een hartfilmpje. Als het nodig is wordt er nog een longfoto van uw hart en longen gemaakt. Het kan zijn dat u bij ernstige klachten direct behandeld dient te worden. Uw klachten staan tijdens deze opname centraal, het is daarom belangrijk goed aan te blijven geven hoe u zich voelt.

Contact

Eerste Hart Hulp (EHH)
Telefoon: 043-387 78 92 

Nieuwe locatie Eerste Hart Hulp

De Eerste Hart Hulp bevindt zich sinds juli 2016 op een nieuwe locatie, nabij verpleegafdeling C3. De nieuwe locatie heeft tal van innovaties en voordelen voor zowel de patiënt als ons personeel, zoals:

Innovaties
• In de behandelkamers zijn bedwandpanelen geplaatst waarin alles wat we nodig hebben (gassen, elektriciteit, licht en oproepsysteem) is weggewerkt. Deze panelen dienen als pilot voor Beddenhuis van de Toekomst.
• De behandelkamers hebben computers die toegang geven tot alle patiëntgegevens: alle zorg kan rondom het bed plaatsvinden.
• Doordat de behandelkamers voorzien zijn van  12 afleidingen ECG, hebben we geen los ECG apparaat meer nodig.

Voordelen voor de patiënt
• We kunnen patiënten die niet in bed hoeven te liggen via telemetrie toch bewaken (bijvoorbeeld vanuit de wachtruimte).
• We hebben meer aandacht voor de patiënt omdat artsen en verpleegkundigen in de behandelkamer bij de patiënt informatie kunnen verwerken.
• We hebben het proces zo aangepast dat patiënten minder lang op de EEH hoeven te liggen.
• We kunnen patiënten snel verplaatsen naar de hartbewaking die ernaast ligt. Ook de hartkatherisatiekamer ligt dichterbij: we hoeven patiënten niet door het ziekenhuis te vervoeren.

Voordelen voor het personeel
• Omdat hartbewaking en EHH naast elkaar liggen, kunnen we personeel flexibel inzetten.
• Supervisie voor de arts assistenten is snel beschikbaar.

U vindt de afdeling gemakkelijk met de interactieve plattegrond

Wat vindt u van deze pagina?