Hartinfarct

Wat is een hartinfarct?

Een hartinfarct, myocardinfarct of cardioinfarct, in de volksmond hartaanval, is het afsterven van een deel van de hartspier door onderbreking van de bloedtoevoer door de kransslagaders, waarbij zuurstofgebrek optreedt. 
Een hartaanval ontstaat vrijwel altijd doordat zich op de plaats van een atherosclerotische plaque in een kransslagader een bloedstolsel vormt waardoor de toevoer van bloed, die voordien al geringer was, nu opeens helemaal wordt afgesneden.

 © Hartstichting

Symptomen

  • Plotselinge ademhalingsstilstand of bewustzijnsverlies. Ook als iemand blauw is of niet aanspreekbaar.
  • Plotselinge, hevige pijn op de borst met transpireren en/of toenemende kortademigheid in rust, niet reagerend op tabletjes of spray onder de tong.
  • Plotselinge snelle hartkloppingen waarvan u duizelig wordt of dreigt flauw te vallen.

Bij bovenstaande situaties kan direct het alarmnummer (112) gebeld worden.

Oorzaken

Een hartinfarct is meestal het gevolg van slagaderverkalking, waarbij er vernauwingen in de kransslagaders ontstaan. Een aantal factoren verhoogt op het ontstaan van vernauwingen:

Niet iedereen die een hartinfarct krijgt, voldoet aan deze risicofactoren. Onderstaande factoren spelen ook mee:

  • leeftijd: hoe jonger iemand is, hoe minder risico hij loopt op hart- en vaatziekten
  • geslacht: voor (niet-rokende) vrouwen is de kans op een hartinfarct of beroerte voor de overgang klein, na de overgang neemt het risico duidelijk toe
  • erfelijkheid: hart- en vaatziekten bij vader, moeder, broer of zus voor het 65e levensjaar
  • overgewicht
  • langdurige stress

 

Sluit de enquête