Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Hartrevalidatie: PEP module

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

Hartrevalidatie: PEP module

 

PEP module

De Psycho Educatieve Preventiemodule is een groepscursus waarin u tips en trucs krijgt om te leren omgaan met psychosociale risicofactoren voor hart -en vaatziekten (zoals stress en perfectionisme), maar ook met emotionele reacties die u kunt hebben (bijvoorbeeldangst, onzekerheid of somberheid). U kunt meedoen aan de PEP-module wanneer u moeite ondervindt bij het oppakken van uw leven na de ziekenhuisopname of bij het aanleren van een gezondere leefwijze.


Inhoud

  • Bewustwording van signalen van spanningen: wat gebeurt er in het lichaam?
  • Toename van zelfinzicht in balans tussen belasting en belastbaarheid
  • Vergroting van zelfkennis in de persoonskenmerken die bijdrage aan ongezonde stress
  • Aandacht voor de relatie tussen gedachten en gevoelens, en de uiteindelijke invloed daarvan op het gedrag en de leefstijl
  • Besef van keuzes in gezondheid bevorderende aspecten (fysiek, emotioneel, gedragsmatig)
  • Plaatsmaken voor positieve gevoelens ten aanzien van optimale hervatting van werk en/of huishoudelijke taken en vrije tijdsbesteding
  • Versterking van zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden en positief zelfbeeld
  • Ondersteunen van (assertieve) vaardigheden om de veerkracht te vergroten, zoals grenzen stellen en bewaken
  • Toename van inzicht in sociale participatie en evt. deelname aan sociaal verkeer
  • Bevorderen van ontspanningsoefeningen

Werkwijze 

De PEP-module is een groepstraining voor ongeveer 10 deelnemers (inclusief partners van patiënten). De psycholoog/gedragskundige belicht kort bovengenoemde onderwerpen en vervolgens gaat u er tijdens de bijeenkomsten in de vorm van oefeningen mee aan de slag. De opdrachten zijn divers en praktisch van aard. Ervaringen uitwisselen met lotgenoten heeft een positief effect op dit proces. U krijgt ook thuisopdrachten mee die de volgende keer besproken worden.

 

Sluit de enquête