Implanteerbare loop recorder/hartritmemonitor: de implantatie

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

Wat is een implanteerbare loop recorder(ILR)/hartritmemonitor?

Een ILR/hartritmemonitor is een staafvormig apparaatje van ongeveer 4,5 cm lang en 0,5 cm breed is, die onder de huid, ter hoogte van uw hart, geïnjecteerd wordt. De hartritmemonitor registreert uw hartritme en slaat afwijkende informatie

automatisch op. Ook kunt u zelf informatie opslaan op het moment dat u klachten voelt met een afstandsbediening. Klachten of symptomen waarbij een hartritmemonitor nodig kan zijn: flauwvallen, duizeligheid, licht in het hoofd, zweterige handpalmen, misselijkheid, wazig zien, hartkloppingen, epilepsieachtige aanvallen en eventuele symptomen van een beroerte. Een andere reden voor een hartritmemonitor is mogelijke hartritmestoornissen zoals boezemfibrilleren.

 

Hartritmemonitor: de implantatie
Hartritmemonitor: de implantatie

 

Waarom krijgt u een implanteerbare loop recorder(ILR)/hartritmemonitor?

U heeft de afgelopen tijd soms klachten gehad, zoals duizeligheid of een wegraking, die mogelijk samenhangen met verstoringen van het hartritme. Het is bij u lastig gebleken om een dergelijke verstoring vast te leggen. Met een implanteerbare loop recorder wordt het hartritme over een langere termijn in de gaten te gehouden. Zo hebben we de mogelijkheid om het hartritme te registreren tijdens klachten.

 

Hoe verloopt het inbrengen van een hartritmemonitor?

De hartritmemonitor vindt plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum en wordt door een gespecialiseerd verpleegkundige tijdens een poliklinische behandeling van ongeveer vijftien minuten onder de huid geplaatst, vlak naast het

borstbeen. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. Het inbrengen verloopt in de volgende stappen:

  • de plaats wordt afgetekend waar de hartritmemonitor wordt geïnjecteerd; meestal is dit ter hoogte van de vierde rib.
  • het gebied waar de hartritmemonitor wordt geïnjecteerd wordt plaatselijk verdoofd.
  • er wordt een sneetje gemaakt van een halve centimeter.
  • met een speciaal injectie-instrument wordt de hartritmemonitor onder de huid geïnjecteerd.
  • het sneetje wordt gesloten met behulp van zwaluwstaartjes en een pleister

Op onderstaande foto's is te zien: de voorbereiding, ingreep en de uitleg na de ingreep.

 

ILR/hartritmemonitor implantatie Hart+Vaat Centrum Maastricht UMC+

 

ILR/hartritmemonitor implantatie Hart+Vaat Centrum Maastricht UMC+

 

ILR/hartritmemonitor implantatie Hart+Vaat Centrum Maastricht UMC+

 

Na het onderzoek

Na de plaatsing wordt de inwendige loop recorder/hartritmemonitor geactiveerd. U krijgt een korte handleiding mee en informatie over het gebruik van de afstandsbediening.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van bovenstaande informatie neem dan contact op met de polikliniek Hart+Vaat Centrum:

 

Sluit de enquête