Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderzoek, onderwijs + studies

Het Hart+Vaat Centrum doet meer dan alleen patiëntenzorg. Onderzoek, onderwijs en wetenschappelijk studies zijn nauw verbonden met de zorg. 

Onderzoek

Het Hart+Vaat Centrum (HVC) werkt nauw samen met Cardiovasculair Research Institute Maastricht (CARIM). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website. CARIM is in Europa het grootste onderzoekscentrum in haar soort qua omvang en breedte en heeft als predicaat excellent (het beste onderzoek volgens de CWTS-index). CARIM weet jaarlijks veel beurzen binnen te halen.  

Onderzoek op het laboratorium van CARIM

             Onderzoek op het laboratorium van CARIM

Onderwijs

Op veel gebieden wordt in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+ onderwijs gegeven.

Twee belangrijke aandachtsgebieden zijn

  • de opleiding tot basisarts en de
  • vervolgopleiding tot medisch specialist

Onderwijs binnen het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

             Onderwijs aan bed in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

Het Hart+Vaat Centrum is nauw betrokken bij de opleiding tot basisarts van studenten geneeskunde in Maastricht. Naast het geven van theoretisch onderwijs en het begeleiden van studenten in kleine groepjes zijn ze actief

  • bij het praktisch onderwijs aan het bed of op 
  • de poli, waar  u als patiënt mee in aanraking kunt komen
    Zo zien studenten in het 3e jaar in de zogenaamde onderwijspoli echte patiënten, onder begeleiding van een medisch specialist. In het laatste jaar van hun opleiding werken ze al een periode als semi-arts, onder verantwoordelijkheid van een supervisor, maar al weer een stuk zelfstandiger. De medewerking van patiënten aan de opleiding van toekomstige artsen is essentieel en wordt door hen en ons enorm gewaardeerd.

DAS-CAM

Een trainingsprogramma op Europees niveau voor super-specialisten op het gebied van de behandeling van zeer complexe ritmestoornissen. Dit nieuwe opleidingstraject getiteld DAS-CAM (Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management) wordt in eerste instantie gevolgd door 30 experts op het gebied van ritmestoornissen. In het geïntegreerde, twee jaar durende onderwijsprogramma staat het ontwikkelen van leiderschap centraal, maar er is bijvoorbeeld ook ruim aandacht voor de laatste inzichten uit de wetenschappelijke wereld. Voor meer informatie ga naar de DAS-CAM website.

Wetenschappelijk studies

U kunt gevraagd worden om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie (trial). Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van het Maastricht Hart+Vaat Centrum. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om de zorg te verbeteren. Uiteraard wordt u door ons vooraf uitvoerig geïnformeerd en kunt u al uw vragen stellen.

Steun onderzoek

Onder de noemer 'Limburgs geld voor Limburgs onderzoek' werft Health Foundation Limburg (HFL) fondsen voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Dat doet HFL voor vier verschillende gebieden waaronder het Hart en vaat onderzoeksfonds Limburg. 
De fondsenwerving van komt ten goede aan de gezondheidszorg in heel Limburg. De projecten die met de fondsen worden gefinancierd, hebben tevens grote impact op de werkgelegenheid en innovatiekracht van onze provincie. Zo komt Limburg extra goed op de kaart te staan als technologische topregio.

Met een donatie aan HFL helpt u om ziekten in de toekomst te voorkomen en om de kans op genezing te vergroten.

     

Sluit de enquête