Onderzoek, onderwijs + studies

Het Hart+Vaat Centrum doet meer dan alleen patiëntenzorg. Onderzoek, onderwijs en wetenschappelijk studies zijn nauw verbonden met de zorg. 

Wetenschappelijk studies

U kunt gevraagd worden om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie (trial). Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van het Maastricht Hart+Vaat Centrum. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om de zorg te verbeteren. Uiteraard wordt u door ons vooraf uitvoerig geïnformeerd en kunt u al uw vragen stellen.

Onderzoek (naast patiëntenzorg en onderwijs) is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Er worden een aantal studies uitgevoerd in het HVC of in samenwerking met het HVC, zoals:

Onderzoek

Het Hart+Vaat Centrum (HVC) werkt nauw samen met Cardiovasculair Research Institute Maastricht (CARIM). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website. CARIM is in Europa het grootste onderzoekscentrum in haar soort qua omvang en breedte en heeft als predicaat excellent (het beste onderzoek volgens de CWTS-index). CARIM weet jaarlijks veel beurzen binnen te halen.  

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Ieder jaar worden er ongeveer 300.000 mensen na een hartinfarct, beroerte of andere hart- of vaatziekte in het ziekenhuis opgenomen. En elk jaar overlijden er meer dan 50.000 mensen aan de gevolgen van deze aandoeningen. Dat is een derde van het totaal aantal mensen dat in Nederland overlijdt.

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg maakt zich sterk voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+ en de Limburgse partnerziekenhuizen. 

Onderwijs

Op veel gebieden wordt in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+ onderwijs gegeven. Twee belangrijke aandachtsgebieden zijn

  • De opleiding tot basisarts en de
  • Vervolgopleiding tot medisch specialist

Het Hart+Vaat Centrum is nauw betrokken bij de opleiding tot basisarts van studenten geneeskunde in Maastricht. Naast het geven van theoretisch onderwijs en het begeleiden van studenten in kleine groepjes zijn ze actief

  • Bij het praktisch onderwijs aan het bed of op 
  • De poli, waar  u als patiënt mee in aanraking kunt komen
    Zo zien studenten in het 3e jaar in de zogenaamde onderwijspoli echte patiënten, onder begeleiding van een medisch specialist. In het laatste jaar van hun opleiding werken ze al een periode als semi-arts, onder verantwoordelijkheid van een supervisor, maar al weer een stuk zelfstandiger. De medewerking van patiënten aan de opleiding van toekomstige artsen is essentieel en wordt door hen en ons enorm gewaardeerd.
    Voor meer informatie omtrent de studie geneeskunde verwijzen wij u naar de website van de Universiteit Maastricht.

DAS-CAM

Een trainingsprogramma op Europees niveau voor super-specialisten op het gebied van de behandeling van zeer complexe ritmestoornissen. Dit nieuwe opleidingstraject getiteld DAS-CAM (Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management) wordt in eerste instantie gevolgd door 30 experts op het gebied van ritmestoornissen. In het geïntegreerde, twee jaar durende onderwijsprogramma staat het ontwikkelen van leiderschap centraal, maar er is bijvoorbeeld ook ruim aandacht voor de laatste inzichten uit de wetenschappelijke wereld. Voor meer informatie ga naar de DAS-CAM website of klik op het bestand onderaan deze pagina.

Wat vindt u van deze pagina?